Gå til innhold
Forsøk med digital eksamen

Forsøk med digital eksamen

I skoleåret 2021/22 gjør vi et forsøk med digital skole eksamen.

For høsten 2021 gjelder det følgende 3 emner:

  • IFO113 Misjonsvitenskap
  • MUS222 Musikkpedagogikk
  • PSY233 Psykologisk arbeid med barn og unge

For våren 2022 gjelder det følgende 4 emner:

  • EXP101 Examen Philosophicum
  • PSY133 Kognitiv nevrovitenskap
  • PSY 235 Helsepsykologi og folkehelse
  • PSY 236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål

Disse emnene vil inngå i et forsøk med en ny digital eksamensform der en ikke behøver å sitte på skolen og der det vil være tillatt med hjelpemidler.

Mer informasjon om eksamensformen kommer i det enkelte emne.

For andre emner med skriftlig skoleeksamen vil de bli gjennomført på skolen (les mer).

Kontaktperson