Gå til innhold
Eksamen annet sted

I særlige tilfeller kan studenter søke om å få avlegge eksamen på et annet sted / lokale.

Søknad sendes til eksamensinspektør (klikk link eller send e-post til [email protected]), senest 6 uker før eksamen og skal inneholde:

  • navn og student/ fødselsnummer
  • e-post adresse
  • studieprogram som emnet tilhører
  • Fag Kode + emnenavn
  • sted for avlegging av eksamen (må være kontaktet og forespurt før søknad sendes)
  • navn og kontaktinfo til kontaktperson på eksamenssted

Eksempel på annen lokasjon i Norge: universiteter, høyskoler eller andre offentlig godkjente skoler.

Eksempel på annen lokasjon i utlandet: Universiteter eller norske utenriksstasjoner.

Eksamen skal gjennomføres på samme tid som eksamen ved AHS.

Kandidaten skal selv dekke alle ekstra kostnader.

Kontaktperson