Gå til innhold
Alternativ eksamensform

Emner som har emneoppgave som eksamensform, vil kreve deltagelse på seminartimer.

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform. Det er angitt i studie/fagplan hvilke studier dette gjelder.

Søknadsskjema for alternativ eksamenform finner du her.

Kontaktperson