Gå til innhold
Bok om Satan og det ondes problem

På selveste julaften ble Cato Gulakers bok om Satan publisert. Den har fått tittelen “Satan, the Heavenly Adversary of Man: A Narrative Analysis of the Function of Satan in the Book of Revelation” og er utgitt av Bloomsbury forlag.

Gulaker er førsteamanuensis i Det nye testamente og studiesjef ved Ansgar høyskole. I 2019 disputerte han med en doktoravhandling om Satans rolle i Johannes Åpenbaring.

I boka bruker Gulaker narrativ metode for å utforske hvilken funksjon Satan blir gitt i Johannes Åpenbaring. I motsetning til hva mange tror og har gitt uttrykk for, argumenterer han for at Satan har en betydelig underordnet rolle i fortellingen. Dette er ikke så rart, da dette er et dominerende karaktertrekk ved slike motstanderskikkelser i jødisk-kristen litteratur av perioden. Konsekvensene dette får for gudsbildet i Johannes Åpenbaring utgjør bærebjelken i boken.

Evigpopulære tema innen teologien som det ondes problem, ildsjøen og evig fortapelse, hevn og gjenopprettelse, Satans løslatelse, relasjonen mellom Edenslangen og anklageren ved Guds trone og dyrets merke blir derfor alle diskutert i boka.

Er du glad i å studere bibeltekster, gjerne i ytterkanten av frelseshistorien, er dette boka for deg.

catos-bok

Forfatter