Gå til innhold
Samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole

Samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole undertegnet i februar en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole.
Formålet med avtalen er å legge til rette for et strategisk og strukturert samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole og VID vitenskapelige høgskole*, med sikte på å utnytte skolenes strategiske posisjoner og ressurser i form av kompetanse, personer, utdanningstilbud og forskningsvirksomhet til gjensidig nytte og utvikling.
 
Avtalen innebærer en gjensidig intensjon om å initiere faglig samarbeid innenfor utdanning og forskning på relevante fagområder, å utvikle og styrke fag- og forskningsmiljøene på overlappende og komplementære fagområder.
 
* Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole. VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakoni