Gå til innhold
Rektorskifte

Rektorskifte

Avtroppende rektor Ingunn Folkestad Breistein

Etter 29 år som ansatt på Ansgarskolen trer rektor Ingunn Folkestad Breistein av ved årsskiftet. Åremåltiden på åtte år er snart over og rektoren, som er professor i kirkehistorie, spaltist, skribent og forfatter, går videre i ny stilling som dekan på Universitetet i Agder.

Hvordan føles det å skulle gå av som rektor?

«Det føles jo på en måte veldig planlagt, det er noen av fordelene med åremålsstillinger at både en selv, styret og ansatte vet at man er der for en periode, så blir det en naturlig avgang», sier Ingunn. «Jeg ser tilbake på disse årene med stor takknemlighet og glede», fortsetter hun.

Hennes forhold til Ansgarskolen begynte i 1982 da hun var elev på bibelskolen. Hun fortsatte på høyskolen hvor hun tok fireårig teologisk seminar, og ett av disse årene dro hun til Tyskland på studentutveksling. Etter studiene jobbet hun som ungdomspastor i Larvik Misjonskirke i tre år, før hun «ble kalt», som det het den gangen, til Ansgarskolen høsten 1990. Bortsett fra et opphold som instituttleder på UiA fra 2011-2015 har hun siden da hatt Ansgarskolen som arbeidsplass. 

1ingunn-breistein-og-oyvind-skjegstad-rektorbytte-2

Sørget for stor bevilgning 

Noe av det første hun gjorde som ny rektor i 2016 var å bidra til at høyskolen fikk en stor bevilgning som ga 30 nye studieplasser og 3 nye stipendiatstillinger. Da hun begynte var budsjettet på 14 millioner, og det har nå økt til 33 millioner. Over halvparten av høyskolens tilskudd kommer altså fra denne bevilgningen. Den har gjort det mulig å bygge ut og restaurere skolen, som i dag er blitt en flott campus med både ny kantine, nye undervisningsrom og oppjusterte utearealer m.m. 

Ingunn Folkestad Breistein har også vært en offentlig stemme som har frontet skolen utad og drevet aktiv lobbyvirksomhet. Hun har vært med å sette Ansgarskolen på kartet i det offentlige rom. Det er noe hun trives godt med. 

Internt på huset var hun initiativtaker til Gerdas kafe på torsdager, som er en møteplass mellom tro og tanke. Gerdas kafe er oppkalt etter Gerda J. Karijord, Norges første kvinnelige pastor. Hvordan innlemme tro i hverdagen på Ansgarskolen, og ivareta alle studenter med både kristen og ikke kristen bakgrunn, har vært et viktig tema for Breistein.  

Sammen med bibelskolens stab har rektor jobbet frem nye studieplaner for Ansgar bibelskole, og disse ble godkjent i 2021. I hennes rektorperiode har det også vært jobbet mye med kvalitetsarbeid på høyskolen, noe som blant annet innebærer at alle studiene blir vurdert av ekstern faglig komite hvert 5. år. Det studieadministrative arbeidet har blitt videreutviklet og profesjonalisert.   

bilde_5ingunn-breistein-og-oyvind-skjegstad-rektorbytte-17

Det beste og det mest krevende 

Noe av det «kjekkaste» med jobben syns hun er å få jobbe med så mange gode og flinke folk. Både på høyskolen og bibelskolen er det mange dedikerte og engasjerte mennesker som vil det beste for Ansgarskolen.

«Det gøyeste med jobben er jo menneskene, og det å lede og samarbeide med mennesker, og det er samtidig også det mest krevende», sier Breistein.  

På spørsmålet om hva som ikke har vært så kjekt med jobben, er det ingen tvil om at det siste året med nedbemanning har vært det tyngste.  Selv om det har vært både tungt og krevende, både tror og håper hun at det har vært riktig å ta grep for at bibelskolen skal være bedre rustet for framtiden.

Høyskole og bibelskole 

Det har også vært viktig for henne å ha en god og tett tilknytning til Misjonskirken Norge, som eier begge skolene.  
Inn mot myndigheter har hun drevet aktiv lobbyvirksomhet for både høyskolen og bibelskolen, og hun har brukt minst like mye tid på å drive lobbyvirksomhet for bibelskolen som for høyskolen, sier hun. Det som er krevende er at det er et helt annet syn på bibelskoler enn på høyskoler blant politikere og i samfunnet, så det er ikke lett å få til noe store løft for bibelskolene. Hun har selv gått på bibelskolen og kaller det et livsforvandlende år hvor du kan ha fokus på Bibelen og Guds ord, og oppleve masse gøy og bli kjent med nye folk.  Synergien mellom bibelskolen og høyskolen er også viktig, både miljømessig og for rekrutteringen til høyskolen.  

 

bilde_4ingunn-breistein-og-oyvind-skjegstad-rektorbytte-18

Hjertesak

Hun er stolt over at Ansgarskolen nå har full kjønnsbalanse både blant de faglige og de teknisk og administrativt ansatte. Her er vi inne på en av hennes hjertesaker om kvinner i tjeneste.

«Mitt engasjement for kvinner springer ut ifra noe mer grunnleggende og dypere. Det står i Bibelen at «Gud ikke gjør forskjell på folk» så det er en hjertesak for meg. At uansett hvor du er eller hvem du er, så kan du være med å tjene Gud. Det har jeg ønsket å fremme både på høyskolen og bibelskolen», utdyper hun. 

En tidligere kollega på UIA kalte henne for en pioner den gangen hun skulle inn i rektorjobben.

«Det er ikke mange kvinner med doktorgrad innen teologi og kirke. Ansgarskolen har skaffet seg en moderne frikirke-kvinne som leder», skrev Pål Repstad i 2015.
Ved utgangen av 2023 takker hun for seg og går inn i jobben som dekan på UiA. 
Hun er glad for at det er studieadministrasjonsleder Øyvind Skjegstad som skal overta rektorstillingen. Han kjenner skolen godt. Som ny rektor er det viktig at han må finne sin egen vei, avslutter den avtroppende rektor. 

På bilde under her er de fire rektorene som har vært på Ansgarskolen de siste 30 årene, sammen med påtroppende rektor. Fra venstre bak; Lars Råmunddal, Bjørn Øyvind Fjeld , Harald Nygaard og foran; Ingunn Folkestad Breistein og Øyvind Skjegstad som tar over som rektor i januar 2024.

1bilde_1fem-rektorer

Påtroppende rektor Øyvind Skjegstad 

«Det er ikke sånn at jeg går hver dag og verker etter å ta over, men når den dagen kommer så skal jeg være klar!» sier Øyvind Skjegstad.  

Han gleder seg til å ta fatt på jobben som rektor, og syns det blir spennende å se hvordan den nye hverdagen blir både i forhold til mer ansvar og større perspektiver. 

Trives best når han ser andre utvikle seg 

16. august 1994 er en merkedag i Skjegstad sitt liv. Da ble han far for første gang og samme morgen troppet han opp som ny student til studiestart på Ansgar høyskole.  
Før studiet hadde han både jobbet i møbelbutikk og som ungdomsarbeider i Randesund misjonskirke. Han fant ut at pastor skulle han ikke bli, men valgte likevel å ta hovedfag i kristendom og en mastergrad i USA. Da han var ferdig i 2001, begynte han å undervise i noen timer på Ansgar høyskole og på i høyskolen i Agder. Fra januar 2009 har han vært fulltidsansatt på Ansgar og jobbet med undervisning og etter hvert i studieadministrasjonen. Han har også vært eksamensinspektør og seksjonsleder. I 2014 ble han førstelektor og da Ingunn Folkestad Breistein begynte som rektor ble han etter hvert studieadministrasjonsleder. Han trives godt med ledelse, administrasjon og skoleutvikling, så da rektorstillingen ble utlyst, var han klar for å søke. 
Målet er at både ansatte og studenter skal få utvikle seg og gjøre sitt beste. Han ser fram til å være med å stake ut nye mål for både høyskolen og bibelskolen. Det å hjelpe og tilrettelegge for at andre skal vokse videre, er noe Skjegstad brenner for. 

«Jeg trives aller best og syns det er veldig gøy når jeg kan være med å dytte på noen slik at de utvikler seg og bidra til å sette andre i stand til tjeneste. Det har jeg gjort som foreleser og studieveileder, og det gjør jeg i forhold til andre ansatte nå. Det kommer jeg til å fortsette med i jobben som rektor selv om det blir på et annet plan», sier han.  

1ingunn-breistein-og-oyvind-skjegstad-rektorbytte-16

Er det noe du tenker kan bli utfordrende? 

«Jeg er spent på det å få de ulike organisasjonsdelene til å virke og fungere godt sammen. Det tror jeg blir både spennende og krevende. Det blir også en ny erfaring å for eksempel skulle forholde seg til fagorganisasjoner og rettigheter. Dette er viktige saker som må være på plass, men dette blir et nytt felt for meg», forklarer Skjegstad. 

Spennende blir det også å skulle balansere mellom de ulike selskapene og skolene. Man jobber på forskjellige måter når man skal drive høyskole og bibelskole, hotell og eiendomsforvaltning. Rektor skal være med på alt sammen. Han er likevel sikker på at det er helt avgjørende å ha en felles rektor for både høyskolen og bibelskolen. Han tror de beriker og utfordrer hverandre. Det blir noen brytninger, men den jobben er han klar for. 

Den største endringen fra studieadministrasjonsstillingen til rektorstillingen tror han handler om at han går fra en mer regelstyrt jobb til å jobbe mer strategisk og visjonært. I jobben som rektor er det et åpnere landskap, hvor man skal sette mål og agenda, både som person og leder. Han vil jobbe for at Ansgarskolen skal få så gode rammevilkår som mulig. 

ingunn-breistein-og-oyvind-skjegstad-rektorbytte-4

Hvilke sko skal jeg ha på meg i dag? 

Samtidig som han er opptatt av rammer og struktur, liker han godt når det er variasjon. 
Når han ikke er på jobb, trener han. Han lærte å gå på skøyter samtidig som han lærte å gå, så dørstokkmila er et ukjent begrep for den kommende rektoren. Han er veldig glad i å være utendørs og hvilken aktivitet det blir avgjøres av hvilke sko han har på seg. Har han sykkelsko, klatresko, løpe- eller tursko på? Skoene velger dagens aktivitet.  

Det er sjeldent han har på seg sko som ikke er designet for en aktivitet. Så får tiden vise om han fortsetter å gå i Sneakers og joggesko når han begynner i den nye jobben, eller om han går til innkjøp av et par nye sko når han legger ut på sin neste etappe som rektor for Ansgarskolen. 

Artikkelen har vært publisert i Ansgarmagasinet. Les siste nummer av Ansgarmagasinet her