Gå til innhold
Reidar Salvesen disputerte med glans

Reidar Salvesen disputerte med glans

 

 

 

 

 

 

Fra venstre Professor dr. J. Wentzel van Hyussteen, Reidar Salvesen phd, Professor dr. Niels Henrik Gregersen, Professor dr. Svein Olaf Thorbjørnsen

Cand.theol. Reidar Salvesen disputerte til PhD graden på Menighetsfakultetet fredag 25. mai. 

Temaet var døden som utfordring i skjæringspunktet mellom teologi og naturvitenskap. Kortvarianten av temaet lød: ”The Problem with the Problem of Death”. Avhandlingen er en systematisk-teologisk studie om døden med spesielt henblikk på teologene Arthur Robert Peacocke og Ted Peters. Dagen før holdt Salvesen sine prøveforelesninger om “Biblical and modern scientific cosmologies: hermeneutical reflections” (oppgitt tema) og ”The relation between a scientific eschatology and a theological eschatology with special reference to the resurrection” (selvvalgt tema). 

Førsteopponent var professor dr. J.Wentzel van Huyssteen fra Princeton University, USA og annen oppnent var professor dr. Niels Henrik Gregersen, København Universitet, begge globalt ledende fagteologer. Selve disputasen foregikk som en vennlig og respektfull samtale på høyt nivå mellom fagfolk. Reidar Salvesen fikk ros og mange anerkjennende ord for en utmerket faglig behandling av et vanskelig tema. På den etterfølgende doktormiddagen ble godordene forsterket ved gratulasjoner til doktoranden, familien og Ansgarskolen. Rektor Harald Nygaard gratulerte Reidar Salvesen på vegne av Ansgar Teologiske Høgskole. 

Mange kollegaer og venner fulgte disputasen i Oslo. Vi er takknemlige og stolte over å ha Reidar som kollega og medarbeider ved Ansgarskolen!

Bjørn Øyvind Fjeld