Gå til innhold
Publiserte til en 10. plass

Ansgar høyskole publiserte til en 10. plass i 2022 

Generelt gikk forskningspubliseringen ned i Norge i 2022, noe som forklares med ettervirkninger av pandemien. Ansgar høyskole havner imidlertid på 10. plass når det gjelder antall publiseringspoeng per faglige ansatt, noe vi gleder oss over. Vi landet rett i overkant av ett publiseringspoeng per faglige ansatte, og oppnådde med dette vårt interne, årlige mål. På første plass i sektoren var MF Vitenskapelige høyskole med 1,89 publiseringspoeng, tett etterfulgt av Universitetet i Oslo, med 1,73 publiseringspoeng. Det er verdt å merke seg at disse institusjonene har større andel forskningstid i de faglige stillingene. 

Det er Khrono, nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning, som skriver om publiseringstallene for 2022. De bemerker at kvinneandelen har gått noe opp, særlig hos de private institusjonene. Kvinneandelen for Ansgar høyskole ser også noe bedre ut i 2022 enn året før, men dessverre havner vi langt ned på den nasjonale oversikten på dette punktet. 2023 ser imidlertid ut til å bli et produktivt år når det gjelder publisering blant våre vitenskapelige ansatte, og kvinneandelen ligger også an til å øke. Dette er en gledelig utvikling, og noe vi vil fortsette å jobbe for. 

ingvild-thu-kro_doktor_publisering

Ingvild Thu Kro er doktorgradstudent og har i mai 2023 publisert den første artikkelen i avhandlingen sin

lars_mandelkow_psykologer_balansekunstnere-2

Lars Mandelkow har fått godkjent sin avhandling "Stepping carefully on sacred ground -the role of religion and spirituality in Norwegian psychotherapy" og disputerer på UiO 18.september

Artikkelen har vært publisert i Ansgarmagasinet. Les siste nummer av Ansgarmagasinet her.