Gå til innhold
Publisert artikkel om naturopplevelser og mestring

Tidligere bachelorstudent Johana Houskova har jobbet i friluftsrådet og ble nysgjerrig på hva det gjør med oss mennesker å være ute i naturen. Dette har hun skrevet en artikkel om sammen med Hildegunn Marie Tønnessen Seip, som er førsteamanuensis i psykologi og interkulturelle studier på Ansgar høyskole. 

Artikkelen handler om naturopplevelser og mestring, basert på Johana sin BA-oppgave som Seip var veileder for. Rett før jul publiserte International Journal of Adventure Therapy artikkelen etter minor revisions.  

Spørsmålene de ville undersøke var bl.a.: Hva er langtidsvirkningene av å være ute?  Hvilken psykologisk robusthet gir det? Hvilke erfaringer sitter igjen i oss mennesker og hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre og overføre til andre arenaer?  

Naturen ruster oss mennesker 

Det er en målbar effekt av å være i naturen i minst 20 minutter, men hva er varige virkninger? 
Johana har samlet inn og analysert svarene fra eget materiale med et bredt spekter av mennesker som har erfaring med friluftsliv.  

Mange sier at naturen i seg selv er en spesiell plass å være fordi den er så åpen. Det gjør at de opplever andre ting enn det de gjør inne. Det igjen kan føre til at de endrer perspektiv. Rommet blir  bokstavelig talt større. De opplever mestring og at det også gjør  noe med identiteten gjennom å erfare at «Dette kan jeg faktisk klare!» 

Ute i naturen er det konkrete og håndterbare utfordringer hvor konsekvensene er tydelige. Utfordringer du kan ta og føle på. I vårt moderne liv ellers handler det mye om hva hodet kan finne ut av, men ute i naturen handler det mer om hva kroppen konkret kan få til.  
Det å være ute i naturen er derfor med på å ruste oss som mennesker.   

Seip, Hildegunn Marie T. & Johana Houskova (2023): How experiences in nature can strengthen people’s abilities to face challenges. In International Journal of Adventure Therapy 4, 2023, Science & Research 9IATC/3GATE Proceedings (Special edition). ISSN 2700-73