Gå til innhold
Publisert artikkel av Lars Mandelkow

Hvilken plass har religion i psykologutdanningen?

Lars Mandelkow, Høyskolelektor i psykologi har sammen med professor Silje Reme på UiO publisert en fagartikkel i Nordic Journal of Religion and Society:   

Nordic Journal Of Religion And Society Volume 35, No. 1-2022, p. 4–19

Religious Sensitivity at Secular Universities 
– A Cross-Sectional Replication Study among 
Norwegian Psychology Students   
 

Det er en replikasjon av en undersøkelse fra 2005 (les mer), der alle psykologistudenter i Norge ble spurt om hvilken plass religion har i psykologutdanningen og hva de syns om det.

Konklusjonen er at til tross for høy interesse blant studentene og økende relevans i samfunnet, er det for lite som gjøres på Norske universiteter for å fremme en tilsvarende kompetanse hos fremtidige psykologer. Det fins heller tegn på latterliggjøring av religion i psykologiundervisningen. Samtidig så ser man også i den senere tid noen tegn som kan indikere at det er en endring på gang.

Les artikkelen her.