Gå til innhold
Professor Hallvard Hagelia har gitt ut bok

Professor Hallvard Hagelia har gitt ut bok

 

 

 

 

 

 

 

Kort om boken Three Old Testament Theologies for Today:

Boken er en kritisk analyse og sammenligning av tre bøker om gammeltestamentlig bibelteologi skrevet av Helge S Kvanvig, Walter Brueggemann og Erhard Gerstenberger. Kvanvig er professor i Det gamle testamente på teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Brueggemann er professor emeritus (=pensjonert) ved Colombia Theological Seminary, Decatur, Georgia, USA. Gerstenberger er professor emeritus ved universitetet i Marburg, Tyskland. Alle tre bøker er i ulik grad og på ulike måter farget av en postmoderne tilnærmingsmåte. Kvanvigs bok er en hermenevtisk (tolkningsvitenskapelig) fremstilling. Gerstenbergers bok er en slags kombinasjon av bibelteologi og reliogionshistorie. Brueggemanns bok, en murstein på over 700 sider, er skrevet som en litterær rettssak mellom Israels Gud, Jahve, og Israel. Hver på sin måte er disse bøker glimrende fremstillinger, men hver på sin måte har de også sine begrensninger, bedømt som fremstillinger av Det gamle testamentes teologi. Kvanvig er filosofisk orientert, Gerstenberger er religionshistorisk orientert, mens Brueggemann er den som kommer nærmest selve bibelteksten. Brueggemann er en verdenskjent bibelforsker og en meget habil predikant, som man kan se og høre på YouTube. Brueggemann har en enorm litterær produksjon bak seg, både akademisk og populærteologisk litteratur. Han er en utrolig kreativ forfatter og er alltid meget interessant å lese. Predikanter har svært mye å hente hos Brueggemann. Etter min mening fungerer Kvanvigs bok godt som innledning til lesning av Brueggemann. Men Kvanvig er krevende å lese uten en viss grad av filosofisk og hermenevtisk skolering.

Boken er utgitt på forlaget Sheffield Phoenix Press i England i 2012, publisert 21. juni år. Sheffield Phoenix Press er et meget anerkjent akademisk forlag, som publiserer teologisk faglitteratur av meget ulik karakter. Min bok er en akademisk avhandling på 205 sider, innbundet. Boken er utgitt som nummer 44 i serien Hebrew Bible Monographs. På forlagets hjemmeside vil man se at forlaget har et stort utgivelsesprogram.

Selv har jeg også et par andre bøker på dette forlagets salgsliste, den ene utgitt av samme forlag, den andre utgitt av universitetet i Uppsala. Denne boken er en filologisk avhandling, en analyse av arameisk grammatikk ut fra den såkalte Tel Dan innskriften, som ble funnet i det nordlige Israel i 1993 og 1994 og dateres til siste halvdel av 800-tallet f. Kr. Den andre boken er en presentasjon av den utrolig intense debatt dette tekstfunn førte til. Årsaken til denne debatten var at teksten omtaler "Davids hus". Noen radikalere mener at "David" bare er en mytisk figur, men her fant man en tekst fra ca 150 år etter hans levetid som nevner ham. Dette er den eldste utenombibelske omtale av David vi kjenner. Teksten omtaler også et par andre konger av Israel og Juda. Disse to bøker er omtalt på forlagets hjemmeside.

 

Tekst: Hallvard Hagelia
Foto: Thomas Vårlid