Gå til innhold
Overgang til nytt datasystem

Overgang til nytt datasystem

Høsten 2012 skal AHS ta i burk nytt datasystem for studentadministarsjon. Det vil føre til endrede rutiner bl.a for eksamensoppmelding.

Nytt datasystem FS implementeres på ved AHS fra i løpet av høsten 2012. I første omgang fører dette til endrede rutiner for eksamensoppmelding. Eksamen etter første undervisningsperiode er 7. og 9. november. All oppmelding til disse eksamener skal foregå i det gamle systemet Arena Live.

 

Fristen for oppmelding er 1. oktober 2012.

Etter 1. oktober vil ekamensoppmelding foregå i nytt datasystem. Info om dette kommer etterhvert.