Gå til innhold
Søkertall Ansgar høyskole

Søkertall Ansgar høyskole

Oppgang på teologistudiene

For Ansgar Teologiske Høgskole sin del er det gledelig å se at flere velger å ta teologistudier hos oss. En oppgang på 24% målt mot 2015 er et godt skritt i riktig retning (2015/25, 2016/31). Høsten 2016 starter vi også opp deltidsstudium i praktisk teologi. Søkertallene på deltidsstudiet vil da kommer i tillegg til tallene fra Samordna opptak. Det samme vil da gjelde for masterstudentene i menighetsutvikling og ledelse, etter som disse tas opp gjennom lokalt opptak.
Nå ser det ut for at vi er tilbake på rett vei, for å utdanne flere til tjeneste i menighet og kirke.
Ansgar Teologiske Høgskole har som mål å være en ledende utdanningsinstitusjon for pastorer, menighetsarbeidere og ledere i frikirke-Norge. Med sin over 100 år lange historie har Ansgarskolen utdannet en store deler av Norges menighetsarbeiderne i årenes løp. Det er vi stolte av!

Musikk = stabilt

Musikk har hatt et stabilt søkertall de siste årene (2014/31, 2015/28, 2016/26). Med utvidelse av antall studioer og helt nytt kontrollrom samt nytt konsertlokale tror vi på en vekst i årene som kommer. 

Psykologi og Interkulturelle studier

Psykologi har de siste årene hatt et godt antall søkere. Gledelig er det at flere i år søker vår bachelor i kultur- og samfunnspsykologi. 

Totalt sett hadde Ansgarskolen 144 søkere som satte oss opp som førstevalg mot 149 i 2015. Nedgangen skyldes i hovedsak færre søkere til Interkulturelle studier. Siden dette studiet er rettet mot bistand, misjon og integrasjon skulle man tro at det var et meget aktuelt studium. Særlig når vi ser på flyktningsituasjonen i dagens verdensbilde vil det fremover være behov for studenter som har kunnskap om migrasjon og et flerkulturelt samfunn. 

Med det nye deltidsstudiumet i teologi (med allrede 7 søkere) samt resttorget i august kan tallene raskt endre seg til et rekord år for Ansgar Teologiske Høgskole. 

Publisert 25 april 2016, Thomas Vårlid