Gå til innhold
Omgjøring av koronalån til stipend

Lånekassen (LK) gir nå alle studenter som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend.

Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til LK som bekrefter at:

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen

LK vet at det kan være vanskelig å forstå hva som er god nok dokumentasjon og har derfor publisert en veiledningsfilm (se nedenfor) som forklarer hvordan studenter skal svare, og hvilken dokumentasjon som godtas.

Studenter må logge inn på Dine sider, svare på et spørsmål, og laste opp dokumentasjon.

Svarfristen er 7. mars 2022.

Hvis noen ikke kan dokumentere, så skal de svare nei på spørsmålet på Dine sider. De som svarer nei, får ikke omgjort 10 400 kroner av tilleggslånet til stipend. Hele koronalånet blir i stedet lagt til studielånet, som skal betales tilbake etter fullført utdanning.

Veiledningsfilm om tilleggslån korona 

Med vennlig hilsen 
Lånekassen

Her kan du lese mer om vilkårene for tilleggslån korona