Gå til innhold
Boligreglement - Ansgarskolens studenthjem

Formål

Ansgar studenthjem skal være et trygt og rusfritt botilbud for Ansgarskolen sine studenter og elever.

Tildeling av hybel og leilighet

 1. Elever ved Ansgar bibelskole har 1.prioritet på bolig.
 2. Andre studenter vil bli tildelt bolig fortløpende etter følgende kriterier:
  1. Nåværende leietaker på studenthjemmet (Ansgar høyskolestudent eller bibelskoleelev)
  2. Student ved Ansgar høyskole
  3. Alder (unge studenter prioriteres)
 3. Ved fullt studenthjem opprettes det venteliste.
 4. Utleier kan fordele hybler etter annen prioritering enn tidligere nevnte punkt.
 5. Utleier har mulighet for å endre utleiebolig i kontrakt eller flytte leietaker til annet utleieobjekt.

Ordensregler 

 1. Ta hensyn til hverandre. Begrens lydnivå fra musikk og egne instrumenter (Skolen har øvingsrom som skal benyttes).
 2. Mellom kl.23:00 og 06:30 hverdager skal det være rolig på og utenfor studenthjemmet. I helger skal det være rolig mellom kl.24:00 og 06:30 natt til lørdag og søndag.
 3. Alle ytterdører skal til enhver tid være låst. Vi anbefaler også at en låser dør inn til egen hybel.
 4. Biler skal parkeres på oppmerkede parkeringsplasser.
 5. Det er ikke tillatt å holde husdyr eller ta inn katter eller hunder som oppholder seg i området.
 6. Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdig drikke eller andre rusmidler på studenthjemmet.
 7. Bilder settes på billedlist eller pult. Kun multi tack (lærertyggi)/materiale som ikke skader vegg må brukes for veggoppheng.
 8. Beboer er selv ansvarlig for å tegne innboforsikring for private eiendeler.
 9. Beboer kan ha sporadisk besøk på hybel inntil en uke av gangen. Framleie eller faste overnattingsgjester er ikke tillatt. Dersom du deler kjøkken/oppholdsrom med andre beboere, må overnattingsbesøk klareres med disse i forkant.
 10. For fravær over en måned skal beboer melde fra om dette til studenthjemsansvarlig.
 11. Ved feil og mangler på rom eller inventar, skal dette straks meldes til driftsavdeling via tilbakemeldingssystem på nettet.  

Brannsikkerhet 

 1. Alle beboere må gjøre seg kjent med plassering av brannslanger, rømningsveier, samt instruks ved brannalarm. Ved sabotasje eller uaktsomhet som fører til utrykning fra brannvesen eller driftspersonell kan beboer bli erstatningspliktig.
 2. Sykler, tørkestativ, sko og lignende skal ikke stå i korridorer/inngangspartier/trappehus, da dette er rømningsvei.
 3. Det er ikke lov å grille på verandaer.
 4. Røyking må kun skje utendørs der askebeger er plassert. Dette gjelder også e-sigarett.  

Renhold og ryddighet 

 1. Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig.  De som deler kjøkken/oppholdsrom må rydde etter seg selv og i samarbeid lage en renholdsplan for vask og tømming av søppel. Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddige.
 2. Søppel skal kildesorteres og tømmes daglig. Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøkkenskap rent og ryddig.  Fellesskapene må holdes rene og ryddige.
 3. Kjøleskap/fryser og komfyr må holdes ryddig og rent. I tillegg må kjøkkenvifte og filter rengjøres ved behov.
 4. Vaskemaskiner og tørketromler i bygg B og C kan kun brukes i tidsrommet kl. 08.00 til 22.00 p.g.a. støy for andre beboere.
 5. Utearealer rundt bygget skal ryddes av studentene etter bruk i forbindelse med arrangementer. 

Oppsigelse av kontrakt 

Dersom boligregelment ikke overholdes eller at noen av overstående punkter misligholdes vil utleier kunne gå til oppsigelse av leieforholdet. 

Utleiers adgang til boligen 

 1. Utleier har adgangsrett til felleskjøkken/oppholdsrom på studenthjemmet for utbedring av feil og mangler.
 2. Følgende forhold krever ikke samtykke fra beboer for at utleier skal kunne låse seg inn på hybel:
  • Inspeksjoner ved mistanke om fare for liv og helse. Herunder vannlekkasjer, fare for brann eller feil på brannanlegg, ved mistanke om skadedyr osv.
  • Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige brudd på leiekontrakt og reglement.

Utflytting 

 1. Private eiendeler som ikke fjernes av beboer ved utflytting vil bli fjernet for eiers regning.
 2. Ved utflytting vil manglende eller skadet inventar kunne bli fakturert.
 3. Beboer må ta utvask av egen hybel og deler av kjøkken/oppholdsrom etter gjeldende vaskeinstruks. Denne blir sendt hver enkelt beboer på mail i god tid før utflytting.

Kontaktperson