Gå til innhold
Nytt årsstudie i psykologi - høsten 2016

Nytt årsstudie i psykologi - høsten 2016

Som fagmiljø ved Ansgar Teologiske høgskole har vi gleden av å presentere et nytt årstudie i psykologi.

Nytt årsstudie i psykologi

Der settes i gang fra høsten 2016. Det gir en god innføring i psykologi som vitenskapelig disiplin, dens historie og forskningsmetoder, i tillegg en fordypning i psykologifeltes basaldisipliner. Årsstudiet kan tas som selvstendig studieprogram eller som første år av Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi.
 
Vi er spesielt fornøyd med fokuset på å kombinere god faglig og forskningsbasert kunnskap med praktiske ferdigheter i studieteknikk, akademisk tenkning og skriving. Vi ønsker at studentene våre skal sitte igjen med grunnleggende kunnskap og forståelse innenfor psykologi, samt en basiskompetanse og ferdigheter i kritisk tenking og faglig formidling – sier førsteamanuensis i psykologi og filosofi Linda Fisher-Høyrem.
 
IMG_8063.jpeg
 
Det nye årsstudiet har både ny organisering og ny struktur Det består nå av disse emnene:  
PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie 20 st (Høst)
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi 10 st (Høst)
PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi 10 st (Vår)
PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi 10 st (Vår)
EXP101 Examen Philosophicum 10 st (vår)
 
Årsstudiet er organisert i to semestre med 30 studiepoeng høst og vår.
 
Høst
Vår
Examen facultatum 10 st
Kognitiv, biologisk og utvikling 10 st
Innføring 20 st
Personlighet og sosialpsykologi 1 0st
 
Eksamen Philosophicum 10 st
 
Årstudiet er bygd opp med forelesninger, og obligatoriske seminarer. Seminarene gir innføring i studieteknikk, metodebruk, akademisk skriving. Sammen med seminarene er det undervis ulike portprøver. Det hjelper til med å holde progresjon i studiet og lesning underveis i studiet.
 
Hvert emne avsluttes med en digital skoleeksamen.
 
 
Publisert 22. mars. 2016, Thorkild Bruhn