Gå til innhold

Nya testamentets text og paratexter Nya testamentets text og paratexter

Tommy Wasserman

Min forskning rör främst Nya testamentets texttradition. Det viktigaste källmaterialet inom textkritiken är de grekiska handskrifterna på papyrus och pergament från 100-talet och framåt, och så finns antika bibelöversättningar och kyrkofädernas citat ur NT. Det klassiska målet för textkritiken är att rekonstruera den ursprungliga texten, men på senare tid har intresset ökat för vad textvarianter kan säga om hur texter tolkades (receptionshistoria).

I linje med ”ny filologi” forskar jag också på de nytestamentliga handskrifterna i sin helhet, jag är inte bara intresserad av texten utan också alla handskrifternas "paratexter", material och inbindning, layout, kapitelrubriker, förklaringar, markeringar av citat från Gamla testamentet, liturgiska anvisningar, osv. Texter såväl som paratexter lär oss mer om hur texterna användes i en viss kontext i kyrkans historia.

Min senaste bok To Cast the First Stone: The Transmission of a Gospel Story kombinerar alla dessa intressen. Du kan läsa mer om boken på forskningsbloggen "Å kaste den første steinen".

Parallellt forskar jag också på kvinnliga vittnen i antik judendom, i den grekisk-romerska världen och i den tidiga kyrkan (särskilt i Johannesevangeliet).  Vad betydde det i urkyrkans samtid att de första vittnena till Jesu uppståndelse var kvinnor enligt evangelietraditionen?