Gå til innhold

Tidlig opptak

Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars (Samordna Opptak)

Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert innen 1. mars.
 
Du kan søke om tidlig opptak hvis du:
  • Er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon.
  • Er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier.
  • Har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole eller må flytte med familie.
  • Har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder dessverre ikke dysleksi)
  • Må søke oppholdstillatelse for å studere (Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-land.)
Behov for tidlig opptak må dokumenteres.
 
Dersom du ikke har studiekompetanse, kan du kanskje søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 
Mer informasjon om tidlig opptak finner du på nettsidene til Samordna opptak.