Gå til innhold
Ny bok: Når troen setter spor

Ny bok: Når troen setter spor

Jens-Petter Jørgensen, mangeårig lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, er aktuell med den nye boka “Når troen setter spor”. Boka handler om troshistorie, som Jens-Petter har jobbet med sammen med Ansgarstudenter i mer enn 15 år.

- Ansgarskolen var først ute med å integrere arbeidet med troshistorie i teologiutdanningen, understreker Jens-Petter Jørgensen. – Det vitner om en vilje til å utruste mennesker til tjeneste på en helhetlig måte – både med faglig kunnskap og i forhold til eget liv og erfaring,

Jørgensen ble selv kjent med troshistorie-tilnærmingen ved Fuller Theological Seminary i USA på 1980-tallet. Det ble viktig for ham selv å jobbe med hvordan livserfaringer og troshistorie hadde satt spor gjennom livet, så han ville gi det videre – og tok med det med seg hjem til Norge. Daværende rektor på Ansgarskolen, Lars Råmunddal, inviterte ham til å undervise teologistudentene i dette.

Summen av mange erfaringer
Nå har Jens-Petter undervist, lyttet og delt med studenter under årlige undervisningsuker på Ansgarskolen siden 1990-tallet. Etter hvert har han også jobbet med troshistorie på bibelskoler, i menigheter og på retreater. Det er disse erfaringene han nå har sammenfattet i boka Når troen setter spor.

– Det var utfordrende å samle alt dette stoffet, men vi har med vilje laget en ganske kort bok for å gjøre dette tilgjengelig for mange. Det er ingen tung fagbok, forteller Jens-Petter. – Boka kan brukes av studenter eller i cellegrupper, og også alene. Men jeg har erfart at det har størst effekt hvis man deler troshistorien sin i en gruppe.

Dele troen
Boka har som mål å skape en bevegelse der kristne i mindre fellesskap forteller sin troshistorie og får økt frimodighet til å fortelle andre om hva troen på Jesus betyr i mitt liv. – Jeg ønsker med dette å bidra til at folk kan dele liv og troshistorie med hverandre, og på den måten forstå hverandre og seg selv bedre, sier Jens-Petter.

– Det er også en hjelp i forhold til å kommunisere troen utad. Tradisjonelt har det handlet mye om å dele vitnesbyrd om hvor fælt det var før og hvor flott alt er blitt etter en møtte Jesus – men det er jo ikke hele sannheten, sier Jens-Petter Jørgensen. – Troshistorien kan hjelpe oss å reflektere over hvordan Gud har vært med i gode og onde dager, og det kan gi et ærligere og kanskje også sterkere vitnesbyrd.

Troshistorie i teologistudiet
Og Jens-Petter Jørgensen kommer tilbake til Ansgarskolen i januar for å jobbe med troshistoriene til en ny gruppe studenter. Studerer du teologi ved Ansgar Høgskole er en av modulene "troshistorie".

Tekst: Hildegunn Marie T. Schuff