Gå til innhold
Ny Bibel, nye perspektiver

Ny Bibel, nye perspektiver

Konferanse om den nye bibeloversettelsen Bibel-2011 24.-25. oktober

Mellom oversettelse og teologi

Mandag 24. okt, UiA, Gimlemoen, B2-002

12.15-13.00 Anders Aschim: "Har Bibelselskapet en teologi?"

13.15-13.45 Tor Vegge: "Hva betyr egentlig "Skriften" i Skriften?"

 

13.45-14.15 Sissel Undheim: "Når jomfruer føder: Jes 7,14 og Matt 1,23 i kontekst"

14.30-15.00 Morten Klepp Beckmann (i samarbeid med Årstein Justnes): "Jesus fra Nasaret

eller Jesus fra Nikea? Bibel-2011s kristologi"

15.00-15.30 Kari-Mette W. Hidle: "Bibelens plass i nyere teologi"

15.30-16.00 Samtale og diskusjon

 

19.00-20.30 Åpen forelesning, Sørlandets Kunstmuseum.

Anders Aschim: "Kunsten å lage Bibel. Arbeidet med Bibel-2011"

 

Bibel-2011 og "grunnteksten"

Tirsdag 25. okt, Ansgar teologiske høgskole

9.15-10.00 Anders Aschim: "Funn som forandrer Bibelen: Dødehavsrullene og Bibel-2011"

10.15-10.45 Hallvard Hagelia: "Hva er "Det gamle testamentets grunntekst" i dag?"

10.45-11.15 Gunnar M Eidsvåg: "Hva er Septuaginta på Jesu tid?"

11.30-12.00 Årstein Justnes: "Hva er "Det nye testamentets grunntekst" i dag?"