Gå til innhold
Norwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS)

Norwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tittelen Norwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS) arrangerte Ansgar Teologiske Høgskole 6-7. august en internasjonal konferanse om vold og etikk i Bibelen, med hovedvekt på Det gamle Testamente. Bakgrunnen for temaet er volden 22. juli 2011. 

 

I løpet av to dagene var det forelesninger av bibelforskere fra Norge, Danmark, Sverige, England, Tyskland, Østerrike, Gambia, USA og Israel.  

De fleste foredragsholdere er professorer ved universiteter og høyskoler. Totalt samlet konferansen ca 30 deltakere, et meget gunstig antall som debattforum. Forelesningene vil bli utgitt på et akademisk forlag i England i løpet av neste år.

 

Skriftlig tilbakemeldinger fra deltakerne var udelt svært positive, hva angår både tematikken, kvaliteten på foredragene, debatten og den ytre rammen på Ansgarskolen.

 

Slike konferanser er av stor betydning for den faglige utviklingen ved Ansgar Teologiske Høgskole, men også den internasjonale debatten omkring en så aktuell tematikk som vold og etikk i Bibelen. Dette er tematikk deltakerne tar med seg hjem til sine egne seminarklasser og doktorstudenter. Slik sett har AHS bidratt med noe viktig  internasjonalt.

 

Vi takker Sparebanken Pluss som sammen med Ansgarskolen gjorde konferasnen mulig.

 

Konferansen var organisert av Markus Zehnder og Hallvard Hagelia, begge professorer i Det gamle Testamente ved Ansgar Teologiske Høgskole.

 

Tekst: Hallvard Hagelia
Foto: Thomas Vårlid