Gå til innhold

Musikkterapi i oppsøkende psykisk helsehjelp Musikkterapi i oppsøkende psykisk helsehjelp


Marie Strand Skånland


[email protected]

Marie Strand Skånland

Dette er en post doc studie der jeg utforsker musikkterapi som del av tilbudet i oppsøkende psykisk helsehjelp (FACT-team) i Norge.* Jeg undersøker spesifikt relasjonen mellom musikkterapeut og bruker, og i hvilken grad deltakelse i musikkterapi i denne konteksten kan bidra til ‘sosial recovery’ for brukeren.

  1. Hva karakteriserer relasjonen mellom musikkterapeut og bruker i oppsøkende psykisk helsearbeid (FACT)?
  2. Kan deltakelse i musikkterapi som en del av FACT bidra til sosial recovery?

Forskningsspørsmålene utforskes gjennom samarbeidsintervjuer med bruker og musikkterapeut i et utvalgt FACT-team og i en oppfølgingsstudie med musikkterapeuter i ulike FACT-team i Norge.

Studien er knyttet til det nasjonale forskningsprosjektet Forskningsbasert evaluering av FACT-team, ledet av Anne Landheim ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet, og gjennomføres i tett samarbeid med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole.

Publikasjoner fra studien:

*For mer info om FACT-tilbudet i Norge, se beskrivelse av modellen på Helsedirektoratets sider.