Gå til innhold
Nytt studietilbud: Musikk og helse

Nytt studietilbud: Musikk og helse

Hege B. Beckmann og Anne H. Balsnes forsker på musikk og helse, og har sett mange eksempler på hvordan musikken kan oppleves som livsviktig. Nå tilbyr Ansgarskolen et nytt bachelorstudium i musikk og helse.

Nytt studietilbud: Musikk og helse

Tekst av Hildegunn Marie T. Schuff

- Musikk er et språk når ordene ikke strekker til, og kan styrke livskvaliteten, sier Hege Bjørnestøl Beckmann. Høsten 2015 tilbyr Ansgar Høgskole for første gang bachelor i musikk og helse.

Studiet i musikk og helse handler om musikkens potensiale som helsefremmende aktivitet. Stadig mer forskning viser sammenhenger mellom kulturell aktivitet og opplevelsen av livskvalitet og mental helse. Det nye studiet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk kan aktivisere og påvirke mennesker til et bedre liv.

Den livsviktige musikken
Ansgarskolen har fått et sterkt forskningsmiljø knyttet til musikk og helse. Hege Bjørnestøl Beckmann ble i høst ferdig med sitt doktorgradsarbeid om musikk, ungdom og helse, med overskriften Den livsviktige musikken.
 
- Helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om opplevd livskvalitet, mening, mestring og å fungere sammen med andre i hverdagen. Helseutfordringene ungdom møter i dag handler mye om stressymptomer. Mange føler de ikke strekker til, de er ensomme og på jakt etter mening, sier Beckmann. – Samtidig er dette en generasjon som ofte fyller hverdagen med musikk, og har musikken konstant tilgjengelig med dagens teknologi. Jeg var nysgjerrig på hvordan ungdom bruker musikken i hverdagen, og hva det betyr for dem.
 
Beckmann intervjuet en rekke ungdommer, og fant ut at de opplever musikk som en ressurs både på et individuelt, et sosialt og et eksistensielt plan. Musikk blir for mange en hjelp og en strategi i møte med livets mange utfordringer. – De brukte sterke ord om hvor viktig musikken er for dem, sier Beckmann.
 
Korsang og kulturell deltakelse
Ansgarskolens forskningsleder og førsteamanuensis Anne Haugland Balsnes har korsang som sitt spesialfelt. I sin nye bok “Å synge i kor – ideal for menneskelig felleskap?” skriver hun om hvordan korsang gir viktig fellesskap, gode opplevelser og uttrykksmuligheter, og styrker livskvaliteten på mange måter.
 
I tillegg jobber Hildegunn Schuff ved skolens psykologiseksjon med et doktorgradsprosjekt om hva musikkprosjektet Fargespill kan bety for flerkulturelle barn og unge. Når barna deler sanger og danser fra sine opprinnelsesland, er det også viktig identitetsarbeid, som gir mening og mestring.
 
Musikk og mennesker
Det er altså mange innfallsvinkler til musikkens livgivende og helsefremmende sider. Studentene i musikk og helse vil både få jobbe praktisk med musikk, med instrumentaltimer, huskonserter og samspill, og samtidig lære mye om hvordan musikken kan styrke mennesker. De får med seg kunnskap fra tre emneområder; musikkfag, helse- og sosialfag og pedagogikk/ psykologi. Studiet er relevant for mange typer arbeid med mennesker i alle aldre, i helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene og ulike interesseorganisasjoner.
 
Studiet vil kunne kvalifisere til opptak på Master i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning), og slik kunne lede fram til arbeid som musikkterapeut.
 
img_3269_edit_jpg
Hege Bjørnestøl Beckmann og Anne Haugland Balsnes (foto: Espen Johansen)
 
Publisert 6. mars 2015, Thorkild Bruhn