Gå til innhold
MUS221 Musikkutøving II MH

MUS221 Musikkutøving II MH

Kode

MUS221

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS221 Musikkutøving II MH bygger på emnet MUS111 Musikkutøving I. Her får studenten mulighet til å videreutvikle seg som musiker og styrke sine kreative kunnskaper.

Emnet MUS221 Musikkutøving II MH utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • kunne tolke og vurdere ulike musikalske presentasjoner og uttrykk

Ferdighetsmål:

 • tilegne seg musikalske og tekniske ferdigheter på et instrument som gjør ham/ henne i stand til å formidle musikk på en ekte og personlig måte, både alene og sammen med andre.
 • tilegne seg et bredt musikalsk repertoar for bruk i ulike situasjoner relatert til musikk og helse
 • vise en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering

Generell kompetanse:

 • erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk

Hovedinstrument

 • I kurset Hovedinstrument gis studenten muligheter til å videreutvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument eller et annet formidlingsområde (som for eksempel direksjon, lydteknikk, DJ’ing, programmering og lignende). Undervisningen gis normalt en til en, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg, hvor målet er å utvikle musikalsk bredde. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen.

Bi-instrument

 • I kurset Biinstrument skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i piano eller relevant instrument, hvor målet er at studenten skal kunne bruke dette som støtteinstrument for andre emner. Undervisningen gis normalt i grupper.

Interpretasjon

 • I kurset Interpretasjon skal studenten jobbe med å bevisstgjøre seg hvordan ulike tolkninger påvirker en fremførelse. Undervisningen gis som seminartimer, hvor egenaktivitet og deltakelse i form av musikalske presentasjoner og diskusjoner utgjør hoveddelen av kurset.

Improvisasjon og kreativ stemmebruk

 • I kurset Improvisasjon og kreativ stemmebruk skal studenten jobbe med å utvikle en åpen holdning til kreativitet, eksperimentering og musisering. Undervisningen er praktisk og gis i grupper.

All undervisning i emnet MUS221 Musikkutøving II MH er obligatorisk.

Vurderingsformer i emnet MUS221 Musikkutøving II MH benyttes følgende vurderingsformer:

 • Eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 20 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Bruksinstrument
 • Interpretasjon
 • Improvisasjon og kreativ stemmebruk

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Eventuell pensumlitteratur gjøres kjent av faglærer.