Gå til innhold
MUS112 Musikkproduksjon

MUS112 Musikkproduksjon

MUS112 Musikkproduksjon

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   20
Kode MUS112
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelektor Kjetil Høyer Jonassen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2012

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS112 Musikkproduksjon består av flere kurs som til sammen gir en bred innføring i grunnleggende musikkproduksjon, fra idé til ferdig produkt. Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og anvender disse i kreativt arbeid med arrangementer for ulike genre. Samtidig gir emnet studenten ferdigheter i bruk av programvare for notasjon og innspilling av musikk, som er viktige hjelpemidler i den kreative prosessen. Målet er å utvikle studentens kreative evner. Emnet har ”den skapende musikeren” i sentrum.
 
Emnet MUS112 Musikkproduksjon utgjør 20 studiepoeng av MUS100 Årsstudie i musikk. MUS100 Årsstudie i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • ha grunnleggende kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker
 • ha kunnskap om musikalske virkemidler i ulike genre
Ferdighetsmål:
 • kunne arrangere to- og trestemt for kor
 • kunne arrangere for bandinstrumenter og vokal
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius notasjonsprogramvare som verktøy for arrangering og noteskriving
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic programmerings- og innspillingsverktøy
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av studio
Generell kompetanse:
 • ha en grunnleggende forståelse av musikkteknologiens verden
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Musikkteknologi
I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.
 
Arrangering
I kurset Arrangering skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og jobbe selvstendig med å anvende disse på en kreativ og god måte i egne arrangementer. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten både får undervisning og arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.
 
Notasjon
I kurset Notasjon skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius som notasjonsverktøy. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.
 
All undervisning i emnet MUS112 Musikkproduksjon er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS112 Musikkproduksjon benyttes følgende vurderingsformer:
 • En seminaroppgave hvor studenten skal lage et arrangement av en gitt låt. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende note. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
 • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Pensumliste offentliggjøres nærmere studiestart.
 
Oppdatert 26. juni 2017