Gå til innhold
MUS111 Musikkutøving I

MUS111 Musikkutøving I

MUS111 Musikkutøving I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   20
Kode MUS111
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelektor Kjetil Høyer Jonassen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2012

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS111 Musikkutøving I består av flere kurs som til sammen gir en bred innføring i grunnleggende musikkteoretiske emner, og anvender disse i både individuelle og gruppeinndelte musikkutøvende emner. Målet er å utvikle studentens musikalitet og formidlingen av denne. Emnet har ”musikeren” i sentrum.
 
Emnet MUS111 Musikkutøving I utgjør 20 studiepoeng av MUS100 Årsstudie i musikk. MUS100 Årsstudie i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • ha grunnleggende kunnskap i musikkteori
 • ha grunnleggende kunnskap om ulike aspekter knyttet opp rundt formidling av musikk
Ferdighetsmål:
 • kunne anvende musikkteori i praksis
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
Generell kompetanse:
 • erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Hovedinstrument
I kurset Hovedinstrument gis studenten muligheter til å utvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument. Undervisningen gis en til en, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen.
 
Biinstrument
I kurset Biinstrument skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i piano, hvor målet er at studenten skal kunne bruke dette som støtteinstrument for andre emner. Studenter som har piano som hovedinstrument kan velge et annet biinstrument. Undervisningen gis normalt i grupper.
 
Ensembleledelse          
I kurset Ensembleledelse skal studenten gjennom praktisk veiledning få erfaring med å lede et ensemble (kor). Direksjonsteknikk, innstudering, gruppedynamikk og ledelsespsykologi er aktuelle temaer. Undervisningen gis som seminartimer.
 
Samspill
I kurset Samspill skal studenten få mulighet til å utvikle sine ferdigheter i samspill, og forståelse for de ulike instrumentenes roller i en samspillsituasjon. Undervisningen gis i grupper.
 
Musikkformidling
I kurset Musikkformidling gis det både undervisning i teori og praksis knyttet opp rundt kunstnerisk formidling av musikk til ulike målgrupper. Studentene skal delta aktivt som utøvere, og veiledes individuelt og som gruppe.
 
Musikkteori og hørelære
I kurset Musikkteori og hørelære skal studenten jobbe med å utvikle sin musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og gis i nivåinndelte grupper.
 
All undervisning i emnet MUS111 Musikkutøving er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS111 Musikkutøving benyttes følgende vurderingsformer:
 • Hovedinstrument: eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 15 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet
 • Musikkteori og hørelære: en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 30 % av emnet.
 • Ensembleledelse: praktisk prøve hvor studenten skal lede et ensemble i en innstuderingsoppgave og en direksjonsoppgave. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 20 % av emnet.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
 • Biinstrument: semesterprøver
 • Samspill: konsert
 • Musikkformidling: deltakelse på huskonserter etter gitte retningslinjer

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Pensumliste offentliggjøres nærmere studiestart.
 
Oppdatert 26. juni 2017