Gå til innhold
Migrasjon, integrasjon og mangfold

Migrasjon, integrasjon og mangfold

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 3. Oktober var Joseph Salomonsen (jobber til daglig i IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) foredragsholder ved Ansgar Høyskole. Han  foreleste for studentene ved interkulturell forståelse- og psykologistudiet om tema migrasjon, integrasjon og mangfold.

Salomonsen snakket oss gjennom mange temaer i løpet av dagen. Der i blandt, migrasjon i et globalt perspektiv, integrerings- og mangfoldsproblematikk, vi fikk utfyllende statistikk, tall og trender som beveger seg både på verdensbasis og her i Norge.

I dag er det 45 mill mennesker på flukt i verden. Av 33tusen som søkte asyl i Europa i 2012, var 10tusen av dem til Norge, og ca 50% av dem fikk innvilget oppholdstillatelse. I lange tider og spesielt nå de siste årene har innvandringen til de vestlige land, og spesielt da Norge vært høy. Dette er fordi de økonomiske og politiske forholdene i Norge er stabile. Vi har en demokratisk infrastruktur, og hvis denne strukturen ikke er på plass, så skaper det problemer som vi er foruten.

Han tok oss gjennom mange begreper og definisjoner og hvilke misforståelser som ofte dukker opp i sammenheng med disse. Blant annet at innvandrere er personer som er født utenfor Norge av utenlandske foreldre, som har flyttet til Norge og at norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to innvandrerforeldre.

I dag er det 710tusen personer i Norge som går innenfor disse to begrepene, og dette utgjør 14% av Norges befolkning. Den største gruppen er fra Polen og det er arbeid som er integreringsfaktor nummer en.

SSB, statistisk sentralbyrå, har brukt tall fra årene som har vært og har regnet ut hvor stor del av befolkningen som er innvandrere om noen år, men dette mener Salomonsen blir feil, fordi at det kan skje store forskjeller, og sier at dette ikke er mulig å forutse. En viktig detalj å få med er at på grunn av innvandringen har 50% av de norske kommunene hatt befolkningsvekst.

Salomonsen snakket også om jihadisme og kontrajihadisme i Norge og Europa og problematikken rundt dette.

Han oppsummerte sin forelesning med å si at vi må kunne integrere integreringsarbeidet og se mangfoldet i mangfoldsarbeid. Dette betyr at dette må integreres i vanlig arbeid og at det må bli normalisert i den normale hverdagen.

En meget interessant, tankevekkende og ikke minst relevant forelesning fra Joseph Salomonsen.

Tekst og foto: Lovise Molund