Gå til innhold
Intensivuke på masterstudiet

Intensivuke på masterstudiet

17 masterstudenter på bygget
17 masterstudenter fra Danmark, Sverige og Norge deltar denne uka (uke 5) på kurset MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk, som er et kurs i masterprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling. Dette masterprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo, Örebro Teologiska Högskola i Sverige og Ansgar Teologiske Høgskole.
 
I dette kurset tas det sikte på å gi studentene innsikt i teorier og metoder i ledelse og lederutvikling slik at de settes i stand til å drøfte sentrale problemer også knyttet til menighetsledelse. Studentene skal også få hjelp til å reflektere over egen og andres ledelse og til å kunne utforme og gjennomføre utviklingsprogrammer for ledere i egen menighetsorganisasjon. Dessuten skal studentene utvikle forståelse og evne til etisk refleksjon rundt egen og andres lederskap og kunne være i stand til å forstå når ledelse blir uetisk.
 
 
Publisert 26. januar 2015, Thorkild Bruhn