Gå til innhold
Masteravhandlingen ble bok

«Vi tror på at Gud ønsker ekte relasjoner med alle mennesker og derfor må også en relasjonell tilnærming gjenspeiles i våre egne liv og kirker» Ulrick R. Dam 

Ulrick Refsager Dam har vært prest og masterstudent på Ansgar høyskole, og nå også forfatter av boken Building the basileia. Moving the Church into the 22nd century. Boken er basert på hans masteravhandling på Ansgar høyskole som han skrev ferdig våren 2023, og den handler om hvordan det kan se ut å bygge Guds rike og bevege kirken inn i det 22. århundre. 

Hvordan være kirke i vår tid? 

Kirken trenger å gjøre noe annet for at skal overleve. Kirken skal gi mening i den tiden vi lever i, så hvordan kan vi bygge denne verdien også for framtiden? spør han i boken. Svaret har Dam bl.a. funnet i åpen og relasjonell teologi. 

Hva betyr åpen og relasjonell teologi? “Det er en teologi som tror på at Gud er åpen og relasjonell”, svarer Ulrick. 
Mens for eksempel kalvinister tror på predestinasjon, at alt er forutbestemt, tror åpen og relasjonell teologi på at Guds planer ikke er fastspikret og detaljert, men at Gud ønsker en ekte relasjon med mennesker. Det forutsetter at mennesker er frie til å ville være med, og frie til å la være.  

Kirkens kall

Han håper boken treffer både de som jobber i kirke og ledelse, men også i akademia. 
I boken vektlegger han to teologiske observasjoner. 

«Som kirke har vi kall til å være i verden men ikke av verden, og vi er kalt til å være medskapere i den verden vi lever i» utdyper han.

Den første er at vi som menighet er kalt til å være men ikke av verden. Det betyr ikke at vi skal isolere oss, men det betyr heller ikke at vi skal bli helt lik verden, forklarer Ulrick.  
Han hevder at i Danmark har den danske kirke blendet helt inn i kulturen, mens de frikirkelige har dreiet seg mer mot det konservative og tatt mer avstand. 
Vi som kirke er kalt til å være en del av verden, men vi har et annet dna, og vi er kalt til å være med å skape, og bli en del av noe større i denne verden, fortsetter Dam.  

Den andre teologiske observasjonen er at vi som menighet er kalt til å være medskapere og aktive. Kirken kan fort bli innadvendt, men vi er også kalt til å gå ut i verden og være medskapere. 

fb_img_1700748469367

Tre konkrete tips

Mens masteroppgaven handlet om å ta de første skritt til en mer relasjonell menighetsforståelse, gir han i boken også tre praktiske tips om hvordan kirken kan få dette til. Det første handler om at vi som kirke får en identitet som medskapere
At vi ser det som vår oppgave å samarbeide med Gud og være med å skape noe i denne verden. Han hevder at boken nok også kan provosere ved å argumentere for at det å være konservativ i sitt vesen egentlig er det motsatte av det Gud vil, fordi i en åpen og relasjonell teologi er man hele tiden i prosess sammen med Gud om å gjøre verden til et litt bedre sted å være for alle. På den måten mener han vi kommer tettere på Guds rike og møter mennesker med kjærlighet.  
Det andre tipset er at vi skal bygge våre kirker på det han kaller en relasjonell tilgang. 

«Vi tror på at Gud ønsker ekte relasjoner med alle mennesker og derfor må også en relasjonell tilnærming gjenspeiles i våre egne liv og kirker», sier Ulrick. Relasjon må være grobunnen for den ledelse som kirken har. 
Det tredje og siste rådet er at vi som kirke har et kall til å være, på godt norsk, unconditionally inclusive, som betyr at kirken er kalt til å være ubegrenset inkluderende overfor alle mennesker i vårt samfunn. Dette kan skje på mange forskjellige måter, og ønsket er ikke å sette i gang kirkepolitiske debatter, men heller fokusere på at Gud kaller på alle mennesker og ønsker en ekte relasjon. Sier vi at enkelte ikke kan være en del av vår kirke og en del av vårt fellesskap, hevder Ulrick Dam at den motarbeider Guds ønske, som er å kalle alle mennesker til seg. Det gjelder også naturen. At vi ser naturen som noe vi skal samarbeide med og passe på. 

Millenniumsgenerasjonen vil ha relasjon og rom for det hellige

Materialet er hentet fra teologien, samfunnslitteraturen og fra åpen og relasjonell teologi. Det som inspirerte ham tidlig i arbeidet var en stor undersøkelse fra amerikanske Barna Group, der de spurte milleniumsgenerasjonen om hva de egentlig ville ha i kirken. Tanken om at kirken skal være kul og stor, med show og lyskastere, appellerte ikke lenger til denne generasjonen. De svarte at de lengtet etter fellesskap og relasjoner. Noe annet interessant er at de lengter etter mer stillhet og kontemplasjon. At kirken skal være en sanctuary, en helligdom. Et sted hvor en kan få ro til å finne både Gud og seg selv. De lengtet etter at kirken kunne gi rom for å være autentisk og åpen med mennesker som er underveis i livet. Så er det mange teologiske debatter om hvor veien går videre og hvordan det kan se ut, noe han ikke dykker ned i denne boken. Boken handler om hvor kirken kan begynne, og så får kirken ta arbeidet videre derifra.  
Vårt kall som kristne og som kirke er å skape Guds rike, og det gjør vi ved å søke Gud og søke hans planer og handle på det, sier Ulrick R. Dam. 

Prosessen fra masteravhandling til bok vokste fram gjennom hans kontakt med amerikanske Thomas Jay Oord. Han er en viktig teolog og forfatter innenfor relasjonell teologi, og det er et amerikansk forlag som nå har gitt ut boken. 
Forrige gang en masteravhandling fra Ansgar høyskole ble til bok var i 2015, da Torbjørg Oline Nyli ga ut sin bok Etterlysning: åndelige foreldre.