Gå til innhold

Markus Zehnder Markus Zehnder

Professor II teologi


[email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Bibelsk antropologi
 • Bibelsk arkeologi og spørsmålet om GTs historiske troverdighet 
 • Bibelen og homofili
 • Bibelen og behandling av innflyttere/migrasjon
 • Bibelsk verdensbilde
 • Bakgrunn for konflikter i Midtøsten
 • Gammeltestamentlig etikk anvendt på det postmoderne samfunn
 • Israels historie i gammeltestamentlig tid
 • Krig, vold og rett i GT
 • Loven i GT og orienten
 • Messiasforestillinger og messiasforventninger
 •  Monoteisme i GT

Utdanning og praksis

 • Teologistudier ved Universitetet i Basel og Universitetet i Bern 1983-1990
 • Kurs ved avdeling for historie og avdeling for lovstudier ved Universitetet i Basel 1983-1990
 • M.Div. fra Universitetet i Basel 1990
 • Ordinasjon som pastor ved den reformerte kirke i Basel-Stadt 1991
 • Dr.Theol, Universitetet i Basel 1997
 • Gjesteforsker ved The Hebrew University of Jerusalem og Harvard University 1998-2001
 • Habilitation ved det teologiske fakultet, Universitetet i Basel, 2003
 • Amanuensis ved det teologiske fakultet, Universitetet i Basel, 2004-
 • Foreleser ved Det teologiske seminar, Ewersbach, Tyskland, 2005-2006
 • Professor ved Ansgar Teologiske Høgskole 2006-
 •  Research Fellow at the University of Bochum, ”Dynamics in the History of Religions between Asia and Europe” 2009