Gå til innhold
Lyst til å skrive misjonshistorie?

Misjonskirken Norges arkiv utlyser et skriveprosjekt om de første misjonærenes arbeid i Sør- Afrika på slutten av 1800 tallet.

“Det å ta vare på historien syns vi er kjempeviktig! Det er så mye verdifullt og spennende materiale som ligger her, så her kan man fort fordype seg i historien”, sier Kari Lorentzen, fungerende arkivleder. Hun håper at en eller flere vil ta tak i prosjektet og få øynene opp for dette interessante arbeidet.

Oslo indremisjon henvendte seg til arkivet på Ansgar for å se på et mulig samarbeid mellom et arbeid både de og Misjonskirken Norge hadde vært aktive i på slutten av 1800- tallet.

Etter et møte med tidligere lærer Ingrid Eskilt og tidligere rektor Bjørn Øyvind Fjeld bevilget de 10 000 kr til dette prosjektet. HAS-rådet (Historisk arkivsenter) ønsket da å henvende seg til Ansgar høyskole for å videreformidle dette bl.a. til studiet for interkulturelle fag, men forespørselen er åpen for alle som vil søke.

Utlysningsteksten: Er du interessert i en spennende misjonshistorie?

Misjonskirken Norges arkiv er plassert på Ansgarskolen, i underetasjen. Der samler vi og arkiverer historisk materiale fra Misjonskirkens historie, fra starten i 1884.

Samlingen består av materiale fra ulike menigheter, personer som har vært i Misjonskirkens tjeneste, enten som pastorer, lærere eller misjonærer. Det er referater, protokoller, brev, ulike dokumenter, bilder og gamle tidsskrifter og blader.

Vi får ofte henvendelser fra personer som ønsker opplysning og informasjon om ulike sider ved arbeidet vårt eller om konkrete personer. For et halvt år siden ble vi kontaktet av Stiftelsen Oslo Lille Indremisjon, som nå ikke lenger er i virksomhet, men som ønsket informasjon om vårt første arbeid i Sør-Afrika, der også de hadde hatt utsendinger. Spørsmålet var om disse to hadde hatt et formelt samarbeid.

Det første arbeidet vi hadde i Sør-Afrika var fra 1889, da Den Frie Østafrikanske Misjon ble stiftet. De ble i 1899 overtatt av Det Norske Misjonsforbund, DNM (nå Misjonskirken Norge, MKN).

Som takk for bistand og hjelp ønsket OLI å gi arkivet en gave på kr. 10.000. Arkivet ønsker nå å bruke disse pengene til å få skrevet en historie om disse ti årene, basert på hva våre gamle blader og annet historisk materiale kan fortelle.

Innhold og rammer

Tekst som skildrer liv og virksomhet for de første misjonærene fra DFØM i årene 1889 - 1899.

Arbeid: 50 t à kr. 200 = kr. 10.000

Er dette noe du kunne tenke deg, eller har du spørsmål, ta kontakt med: