Gå til innhold
Linda Fisher-Høyrem ferdig med sin doktorgrad

Linda Fisher-Høyrem ferdig med sin doktorgrad

 

 

 

 

 

 

 

Etter å ha blitt flyttet og avlyst fant dispsutasen til Linda endelig sted i Oxford, den 18 September kl14.
Hvordan foregår en disputas? Jeg ble utspurt av tre eksperter i tre timer om ulike aspekter ved min avhandling. De eksterne sensorene var Eleonore Stump og Andrew Pinsent. Daniel O'Brien var intern sensor. Det gikk godt og jeg kunne levere uten rettelser. I England er det ikke gitt at man står når man kommer til disputasen.
 
Doktorgaraden hennes heter: What Matter? Human Nature Beyond the Cartesian Framework. -An Essay in Metapsychology.
 
Den belyser problemene med de metapfysiske grunnpremissene som former debaten i sinnet's filosofi og psykologi idag, og da især skillet mellom det fysiske og det psykiske også kjent som "the mind-body problem". Den gjør rede for hvorfor det rammeverket kommer til kort. Deretter argumenter den ved hjelp av en gjennomgående historisk analyse av konsepter som blant annet "mind", "soul", "matter" at måten vi idag forstår ting ikke er en gitt. Det går ann å se ting anderledes. Avhandlingen forsterker dette argumentet ved å videre vurdere metafysikken til Thomas Aquinas og Buddisme som ikke skiller mellom det fysiske og det mentale på samme måte som det blir gjor i det Kartesiske rammeverket. Til slutt trekker den frem noen pekepin for veien videre. Nemmlig en videre anvendelse av Thomistisk metafysik som teoretisk rammeverk for et helhetlig menneskesyn. Selv om selve avhandlingen er teoretisk og befinner seg på det metafysiske planet så har det stor innflytelse over praktiseringen og forskningen i ulike fagfelt der mennesket står i sentrum. Det er det jeg gleder meg til å se på videre fremover sier Linda. 
 
Vi gratulerer Linda med sin nye doktorgrad.
 
Tekst og foto: Thomas Vårlid