Gå til innhold
Kvalitetssikringssystemet ved Ansgar høyskole godkjent

Kvalitetssikringssystemet ved Ansgar høyskole godkjent

NOKUT har godkjent systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Ansgar høyskole.
I styremøte 10. februar 2015 godkjente NOKUTs styre kvalitetssikringssystemet ved Ansgar Teologiske Høgskole.
 
"Ansgar Teologiske Høgskole har et godt kvalitetssikringssystem hvor roller er tydelig definert. Studentene har dessuten gode muligheter for medvirkning. Vi ser med tilfredshet at høyskolen har tatt hensyn til de anbefalingene NOKUT kom med etter evalueringen i 2008," sier direktør Terje Mørland.
 
Den sakkyndige komiteen oppsummerer kvalitetssikringssystemet som godt, men noe omfangsrikt. Systemet gir høyskolens ledelse et godt grunnlag for å vurdere egen studiekvalitet. Komiteen oppfordrer høyskolen til å fortsette å følge opp egne planer for pedagogisk utviklingsarbeid og kommer i rapporten med råd om videreutvikling av kvalitetssikringssystemet.
 
 
Publisert 11.02.2015, Thorkild Bruhn