Gå til innhold
KRLE116 Livssyn og religionsmøte

KRLE116 Livssyn og religionsmøte

Kode

KRLE116

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE 116 Kultur og religionsmøte utgjør 10 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare ulike livssyns historie og særtrekk
 • Kunne forklare hva religionsdialog og religionsmøte er
 • Kunne forklare hva menneskerettigheter og religionsfrihet er
 • Kunne gjøre rede for møter mellom islam og kristendom i historisk perspektiv og i dag

Ferdighetsmål:

 • Kunne formidle kunnskap om og undervise om ulike religion og livssyn
 • Kunne formidle kunnskap om og undervise om religionsdialog, menneskerettigheter og religionsfrihet
 • Kunne vurdere ulike kristne holdninger til muslimer
 • Kunne reflektere kritisk over ulike sider ved misjon versus religionsdialog, sett i lys av misjonsbefaling, etikk og menneskerettigheter

Generelle ferdigheter:

 • Kunne vise respekt og sensitivitet i møte med mennesker med andre religioner og livssyn
 • Kunne følge normer og regler for religionsdialog
 • Utvikle en verdibasert grunnholdning basert på menneskerettigheter og religionsfrihet

Religionsmøte og menneskerettigheter (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en innføring i temaene religionsmøte, religionsdialog og misjon, med særlig vekt på forholdet mellom kristendom og islam. Temaene vil belyses fra et menneskerettighetsperspektiv og et kjønnsperspektiv. Kurset gir en innføring i menneskerettighetenes historie og innhold, med særlig vekt på religionsfriheten.

Religioner og livssyn (5 studiepoeng)

 • Kurset vil gi studentene kunnskap om religiøse og livssynsmessige fenomener og tradisjoner, herunder gi innsikt i og forståelse for den rolle religioner og livssyn spiller i dagens verden. Studiet av livssynskunnskap omfatter bl.a. kjennskap til hva et livssyn er, den historiske bakgrunn for livssynsmangfoldet og eksempler på ulike livssyn.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum + kort hjemmeeksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Religioner og livssyn

 • Aadnanes, Per M. Livssyn 4 utg. Universitetsforlaget 2012 (side 11-74 og 130-291)
 • Sødal, H. K.(red.): Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2002. ISBN 82-7634-354-6.side 308-321
 • * Grande Per Bjørnar Sentrale Livssyn Gyldendal Norsk forlag side 57-67, og 83-97
 • *Schanning, Espen: Modernitetens oppløsning. Spartacus, 2000. Side 9-24 (16 sider)
 • *Eidhamar, Levi Geir (red) Religioner og livssyn Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2004 ISBN 82-7634-517-4 side 316-326

Religionsmøte og menneskerettigheter

 • Leirvik, Oddbjørn Religionspluralisme.Pax Forlag 2007. Side 7-102 (95 sider)
 • Opsal, J; Bakke, R (red): Mellom kors og halvmåne. Genesis Forlag, Oslo 1994. Side 1-150 og 165-196 (182 sider)
 • *Kirkens Nødhjelp (red): Håp for verden Kirken og Menneskerettighetene 1998. Side 7-26, 87-100 (34 sider)
 • *Oslokoallisjonen: “Ground Rules for Missionary Activities”. The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief 2009. Tilgjengelig på http://www.oslocoalition.org/documents/groundrules_final.doc(8 sider)
 • *Breistein, Ingunn Folkestad: The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief: Ground Rules for Missionary Activities”. I: A Learning Missional Church - Reflections from Young Missiologists. Edinburgh 2010-series, Regnum Books 2011(11 sider)
 • *The Cape Town Commitment 2010. (Sidetall varierer med hvor dokumentet hentes, ca. 30 sider)
  På engelsk: http://www.lausanne.org/ctcommitment
  På norsk i Ekenes, Engelsviken, Jørgensen og Kjøde (red.): Misjon til forandring : refleksjoner og visjoner fra Lausanne III. Hermon 2011
 • *Barbosa da Silva, António: ”Mission eller dialog? En kritisk analys av kontroversen mission eller dialog ur kunskapsteoretisk och etisk synsvinkel”, s. 43-59 i Nygren, Tomas: En värld – en religion? Religionsteologisk reflektion. Johannelunds teologiska skriftserie 3-4 2002. (17 sider)
 • *Grung, Anne Hege: ”Kvinner i dialog”. Artikkel tidligere publisert i boka Emmaus: Erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, Emmaus, Oslo 2000. Tilgjengelig på http://www.emmausnett.no/ressurser/kvinner_i_dialog.shtml  (7 sider)
 • *Thelle, Notto: ”Hva er kristen tro i møte med annen tro?”. S. 176-190 i Henriksen, Jan-Olav (red.): Tro. 13 essays om tro, Kom forlag 2006 (15 sider)

* = publiserers i Canvas