Gå til innhold
KRLE113 Kristendommens historie

KRLE113 Kristendommens historie

Kode

KRLE113

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet KRLE 113 Kristendommens historie utgjør 10 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i kristendommens historie.
 • Kunne gjengi og forklare ulike kirkesamfunns historie, lære, etikk, organisasjonsstruktur og gudstjenesteliv.

Ferdighetsmål:

 • Kunne drøfte årsaker og virkninger ved kristendommens historie
 • Kunne drøfte likheter og ulikheter ved ulike kirkesamfunn
 • Kunne drøfte årsaker og virkninger i vekkelses- og misjonshistorien

Generell kompetanse:

 • Kunne vise forståelse for ulike kirkesamfunns historiske utvikling, deres likheter og ulikheter
 • Kunne vise respekt for ulike kristne konfesjoners tro og praksis

Norsk kirke- og misjonshistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over norsk kirke- og misjonshistorie, og innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.

Kirke- og misjonshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over allmenn kirke- og misjonshistorie samt frikirkelig historie fra oldkirken fram til nyere tid. Spesielt vektlegges den europeiske og nordamerikanske kirkehistorie samt oldkirken, reformasjonen og vekkelsesbevegelsene på 1700 og 1800-tallet. Studiet skal gi innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.

Konfesjonskunnskap (2 studiepoeng)

 • Kurset skal behandle utvalgte konfesjoner og kirkelige bevegelser, med vekt på konfesjoner som er representert i det norske samfunn.
 • Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen
 • Eksamen vurderes etter gradert skala A – F

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Norsk kirke- og misjonshistorie Litteratur (ca 300 sider)

 •  Elstad, H og P. Halse: Illustrert norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget, 2002.  ISBN 82-7674-702-7. Side 13-323 (313 sider)

Kirke- og misjonshistorie med frikirkehistorieLitteratur (ca 315 sider)

 • Breistein, I. F. og Eskilt, I: Frikirke- og vekkelsesbevegelser - en historisk oversikt. Kompendium. Kristiansand 1997. Side 7-60 (53 sider)
 • Haraldsø, B.: Kirke og misjon gjennom 2000 år. Lunde Forlag 1997. ISBN 82-520-4450-6. Side 13-275 (262 sider)

Konfesjonskunnskap Litteratur (ca 160 sider)  

 • Tjørhom, Ola (red.): Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. ISBN 978-82-02-59475-6. Side 13-80; 101-150; 169-232; 335-348

Kontaktperson