Gå til innhold

Joseph Salomonsen Joseph Salomonsen

Høyskolelektor

+47 466 95 885
[email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Migrasjon og arbeidsinkludering
 • Europeisering
 • FoU - politikkutvikling

Utdanning og praksis

 • Researcher ved Oxford Research
 • Forsker ved Agderforskning (NORCE) - Islamisme og radikalisering
 • Seniorrådgiver / FoU-ansvarlig Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Foreleste fra 2016-2018 ved VID vitenskapelige høyskole, masterprogrammet medborgerskap og samhandling
 • Konferanseinnlegg (kan googles)
  • Nordisk ministerråd: Migrasjon & Sivilsamfunnet
  • Ansgar Teologiske Høgskole: Religiøsitet i en sekulær stat
  • UiA-EVU: Fra Dugnad til Drift: Robuste integreringskommuner
 • Likestillingskonferansen 2016

Publikasjoner