Gå til innhold
Jens-Petter Jørgensen takket av som pensjonist

Jens-Petter Jørgensen takket av som pensjonist

Jens-Petter Jørgensen08.18-jp

 
Etter 21 års undervisning ved Ansgarskolen ble Jens-Petter Jørgensen takket av den 30. august, og går nå over i pensjonistenes rekker. Han har betydd mye for mange studenter som har jobbet med troshistorien sin sammen med den erfarne forkynneren.
 
Jens-Petter er kanskje mest kjent i kristen-Norge som stifter av fornyelsesbevegelsen Oase, som han ledet i 20 år. I tillegg har han reist over hele landet i 40 år som bibellærer og inspirasjonsforkynner, med base i Frikirken, og skrevet flere bøker.
 
Til Ansgarskolen kom Jens-Petter i 1997. Etter et hjerteinfarkt og at han hadde gitt videre ledelsen av Oase, opplevde han seg ledet av Gud til å kontakte Ansgarskolen.
 
- På den tida jobbet skolen med å utvikle tosporsmodellen, som betyr at vi ville gi studentene både faglig læring og personlig, åndelig utvikling, forteller nåværende rektor, Ingunn Folkestad Breistein. - Skolen var i god driv med faglig utvikling, men så etter noe mer for det andre sporet. Så det var akkurat til rett tid at Jens-Petter kontaktet skolen og kom inn og styrket den biten.
 
Troshistorie – har satt spor
For Ansgarstudenter gjennom mange år er Jens-Petter Jørgensen mest kjent for arbeidet med troshistorie. I dette kurset på teologistudiet har han jobbet tett sammen med studentene med den enkeltes fortelling om hvordan man har kommet dit man er i livet og troen, hva Gud har gjort og andre mennesker har betydd. – Troshistorie-arbeidet har gitt mange sterke opplevelser av å komme nær hverandres og eget liv, sier Jens-Petter selv. - Det har vist hva kristent fellesskap kan være på sitt beste, der vi kan komme med alt vi er, med klage og lovsang, og møte alt det Kristus har å gi.
 
Flere studenter har med seg arbeidet med troshistorien som noe av det som har gjort mest inntrykk fra deres tid på høgskolen. Jens-Petter har også hatt undervisningsdager sammen med bibelskolen gjennom en årrekke.
 
08.18-jens-petter-og-ingunn
Viktig fellesskap
Etter 21 år ved Ansgarskolen er dette det lengste ansettelsesforholdet Jens-Petter Jørgensen har hatt, og han snakker varmt om kollegafellesskapet: - Ansgarskolen har vært en av de viktigste arbeidsplassene mine, et fast miljø å komme tilbake til blant mange oppdrag rundt omkring. Her har jeg hatt gode samtaler, både faglige og personlige, og funnet fellesskap og vennskap, sier Jens-Petter. – Ansgarskolen er også et sted hvor vi ser at mangfoldet i bakgrunner og kirketilhørighet er en berikelse og ikke trenger å skape konflikt. Selv blir jeg mer og mer lutheraner på mine gamle dager, og er glad for kirka jeg tilhører. Men jeg ser også stadig tydeligere hvor mye jeg har å lære av kristne fra alle deler av kirkelandskapet.
 
Ærlighetsteologi
Det er skrevet en biografi om Jens-Petter Jørgensen, som fikk tittelen Tal sant om livet. Han er også kjent for det han kaller ærlighetsteologi, og har selv skrevet om å være sterk nok til å være svak – og å snakke sant om livet og Gud samtidig.
 
- Gjenoppdagelsen av den karismatiske dimensjonen var viktig i det 20. århundres kirkehistorie, og Jens-Petter har vært helt sentral i dette i norsk sammenheng, sier studiesjef Reidar Salvesen, som var en av flere kolleger som takket Jens-Petter for både vennskap og for innsatsen ved skolen gjennom mange år.
 
Enkel tro
Rektor Ingunn Folkestad Breistein ba Jens-Petter utdype et nylig utsagn om at troen hans blir enklere og enklere.
– Ja, det er mye som er viktig – som dette vi var opptatt av å løfte fram i Oase, med Den hellige ånd, nådegaver og utrustning. Men jeg kommer tilbake til at det aller viktigste er det helt grunnleggende forholdet til Jesus, sa Jens-Petter.
 
Ved avslutningsmarkeringen sa Jens-Petter selv: – Dette er vemodig, men jeg står her med mye takknemlighet.
 
Selv om Jens-Petter nå formelt avslutter sitt deltidsengasjement ved Ansgarskolen, skal man ikke se bort fra at han kan komme på besøk igjen, til glede for nye studenter og elever.
 
08.18-lars,-jens-petter,-inginn-og-reidar
Lars Råmunddal, Jens-Petter Jørgensen, Ingunn F. Breistein og Reidar Salvesen
 
Tekst: Hildegunn Schuff
Foto: Thomas Vårlid