Gå til innhold
Ivaretar Annie Skau Berntsens verdier

Ivaretar Annie Skau Berntsens verdier

- Vi ønsker å gjøre minnet om Annie Skau Berntsen levende for nye generasjoner kinesere. Derfor to nye museer der hun vil stå sentralt.

Annie Skau Berntsenannie-skau

Tekst: Ingunn Rui - Foto: Ingunn Rui og misjonsforbundet.no
 
Nylig besøkte Dr. Lam Ching-choi Ansgarskolen eller rettere sagt Misjonsforbundets arkiv på skolen. Lam leder i dag arbeidet som misjonær Annie Skau Berntsen var med og grunnla i Hongkong. Haven of Hope Christian Service (HOHCS) består nå av 60 sosiale institusjoner, har 2000 ansatte og når 5000 mennesker hver dag. Mellom 300 og 400 mennesker kommer til tro hvert år gjennom dette arbeidet, ifølge Lam. HOHCS omfatter sykehus, sykehjem, hospice, skole for multifunksjonshemmede barn, familierådgivning, tannhelsetjeneste og klinikker av mange slag.

Håpets havn

Annie Skau Berntsen var blant de siste misjonærene til å forlate Kina i 1951, etter over ti års tjeneste i landet. I 1952 kom hun til Hongkong, nærmere bestemt til tuberkuløse flyktninger fra Mao-regimet i den lille landsbyen Rennies Mill. Her var et internasjonalt hjelpearbeid alt i gang. Søster Annies bidrag var å utvide virksomheten til et sykehus, en ”håpets havn” for syke og døende.

Tenkte helhetlig

- Annies tenkte helhetlig om hver pasient. Hun var ikke bare opptatt av kroppen, men også av sjelen og ånden. Dette er verdier vi fortsatt ønsker å fremme, understreker direktør Lam, som ikke ansetter noen uten at de får Annies livshistorie og verdier så å si under huden.
 
Det var Hongkongs myndigheter som kontaktet HOHCS med ønske om å etablere et museum om arbeidet og som ba stiftelsen gå i bresjen for dette. HOHCS ønsker i tillegg å etablere sitt eget Annie-museum. Begge er planlagt åpnet i 2018.
 
Lam Ching-choi kom til Ansgarskolen for å gjøre seg kjent med den store samlingen etter Annie Skau Berntsen som befinner seg i arkivet her. Enkelte av hennes utmerkelser og medaljer vil for fremtiden bli utstilt i Hongkong, likeledes flere av hennes bibler, mange foto, dokument og utvalgte gjenstander.
 
Mer om Annie Skau her (ekstern link).
 
med-annies-bibler2.
Dr. Lam Ching-choi med ni av Annie Skau Berntsens velbrukte bibler. To av dem vil bli
utstilt i de nye museene som er planlagt i tilknytning til stiftelsen Håpets Havn i Hongkong.
T.h. Eilif Tveit, avtroppende leder av ytremisjonsavdelingen i Misjonsforbundet.
Publisert 30. september 2016, Thorkild Bruhn