Gå til innhold
Invitasjon til spennende masterkurs

Invitasjon til spennende masterkurs

Invitasjon til spennende og viktig masterkurs

 
banner-nordisk-samarbeid
 
Uke 49, 4.-5. desember 2018, avvikles emnet MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie ved Ansgar Teologiske Høgskole. Emnet inngår som et valgfritt kurs i masterprogrammet Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ansgar Teologiske Høgskole driver sammen.
 
Som et valgfritt emne vil kurset i MAL529 være aktuelt for studenter som tenker seg ekstra studiepoeng for ev. å skrive liten oppgave (30 stp.). For studenter som tenker seg å ta ett års påbygning på masteren for å ta profesjons- eller «preste»studiet på MF/cand.theol., er kurset obligatorisk. Og så kan det være at det finnes studenter og andre interesserte som rett å slett er opptatt av tematikken som behandles i kurset og som ønsker utdypet innsikt i forutsetningene for at det teologiske og kirkelige landskap ser ut som den faktisk gjør i Skandinavia i dag.
 

Hva kurset handler om

Kursbeskrivelse (jf. studieplan):
Emnet skal spesielt belyse modernitetens framvekst fra 16- og 1700-tallet og brytningen med sen-moderniteten i en nord-europeisk kontekst. Nye former for filosofi og vitenskap har fra frambruddet av moderniteten stilt teologien overfor nye utfordringer, som bl.a. sekulariseringsproblematikken. Utviklingen av kirke- og samfunn utover 1900-tallet og fram til i dag har også frambrakt nye og utfordrende problemstillinger med store konsekvenser for kirkens måte å forstå, formidle og forsvare troen på. Emnet skal spesielt utfordre det som med en viss rett kan kalles «majoritetskirkens perspektiv» på historien. I et slikt perspektiv har den frikirkelige historie og utvikling blitt nedtont. Ikke minst gjelder dette frikirkenes banebrytende kamp for religionsfriheten i det moderne samfunn og deres sterke engasjement i menighetsbygging og ytremisjon basert på den enkelte troendes likeverdige deltakelse.
 

Forelesere

Torbjörn Aronson, som er docent og teol.dr. i kirkehistorie og fil.dr. i statsvitenskap.
Ingunn Folkestad Breistein, som er rektor ved Ansgarskolen, dr. theol. og professor i kirkehistorie.
Reidar Salvesen, studiesjef ved AHS og ph.d. og førsteamanuensis i systematisk teologi.
Lars Råmunddal, programansvarslig for masterstudiet, ph.d. og dosent i praktisk teologi.
 

Studieplan og praktisk informasjon

Studieplan for kurset finner du her. Øvrig informasjon om masterprogrammet, kursavvikling, priser, etc. finer du her.
 
Studenter som er i et aktivt studieløp melder seg opp til kurset på studentweb. Mer informasjon om kurset vil bli lagt ut på læringsplattformen Canvas ca. to mnd. før kursstart. 
 
Andre interesserte kan kontakte Lars Råmunddal på e-post: [email protected].
 
 
imgres
Lars Råmunddal