Gå til innhold

Inkluderende kulturskole Inkluderende kulturskole


Hildegunn Seip

400 21 647
[email protected]

Hildegunn Seip

Er det mange barn som ikke ser kultur og kreativt arbeid som en mulig framtid, fordi kulturfeltet mangler flerkulturelle og melaninrike forbilder? Framstår kulturskolen for mange som en arena for de hvite og velstående, fra møblerte hjem med piano? I et samfunn som skal være klasseløst og fargeblindt, ifølge vår egen selvforståelse og likhetsideologi, kan sånt være vanskelig å snakke om. Men så lenge noen savner forbilder og utsikt til muligheter, kan det trengs.

Dette forskningsporsjektet utforsker mulige veier til mer synlig mangfold i kulturskolen som en del av storsamfunnet. Vi vil trekke fram eksempler på hindringer og muligheter for flerkulturelle forbilder i samfunnsliv og kulturliv. Forfatterne som skriver sammen møttes gjennom det flerkulturelle musikkprosjektet Fargespill, hvor Irene Kinunda Afriyie var deltaker og Hildegunn Seip kom inn som forsker. Kanskje kan kulturskolen og andre aktører i kulturlivet lære av Fargespills tilnærminger?

Arbeidet er en del av Norsk Kulturskoleråds prosjekt Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet: https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-og-prosjekt/kil