Gå til innhold
'Sårbar rektor med lyst sinn', skriver Fædrelandsvennen om Ansgarskolens nye rektor.

"Sårbar rektor med lyst sinn", skriver Fædrelandsvennen om Ansgarskolens nye rektor.

Ingunn Breistein Folkestad blir første kvinne i rektorstolen ved Ansgarskolen, og vil ha distanse mellom tro og forskning, skriver Fædrelandsvennen i lørdagsmagasinet "God helg".
Les hele portrettet om Ansgarskolens nye rektor som ble trykt i lørdagsmagasinet "God Helg" lørdag 20. juni 2015 med overskriften "Sårbar rektor med lyst sinn" (ekstern lenke).
 
 
Tidligere har vi på denne siden skrevet om rektorvalget:

Ingunn Folkestad Breistein blir Ansgarskolens nye rektor

Tekst av Thomas J. Vårlid
 
Ingunn Folkestad Breistein (52) er tilsatt som den første kvinnelige rektoren ved Ansgar høgskole og Ansgar bibelskole. - Hun var den best kvalifiserte kandidaten og vi er svært glade for at det ble henne, sier styreleder Erling Hellum, som har ledet ansettelsesprosessen.
 
Den nye rektoren tiltrer 1. januar 2016, og kommer da fra stillingen som instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, hvor hun har vært ansatt siden 2011. Ingunn Folkestad Breistein har en fortid på Ansgarskolen både som student og lærer, så vi kan på mange måter si at hun «kommer hjem». Hun er utdannet teolog fra Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og fra Det teologiske Menighetsfakultet (cand. theol i 1992, dr. theol i 2004). Ingunn har også studert i Tyskland (Ewersbach og Marburg) og i USA (Chicago). Hun er ordinert i Misjonsforbundet, hvor hun jobbet som pastor i tre år før hun begynte å undervise ved Ansgarskolen.
 
Ingunn er også svært aktiv i samfunnslivet. Hun har hatt en rekke styreverv innen teologi og kirkeliv i tillegg til at hun er over gjennomsnittet samfunnsengasjert. 
 
Vi tok en kort prat med henne.
 
Hvorfor ville du ha denne jobben?
Jeg håper og tror at jeg kan bruke min erfaring til å videreutvikle Ansgarskolen slik at institusjonen er rustet for viktige oppgaver fremover. Jeg ønsker å fronte skolen utad, og ser frem til samarbeid med andre kirkesamfunn og utdanningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Ansgarskolen trenger å være i dialog med samfunnet rundt seg, og undervisningen må være i dialog både med den kristne tro og med samtiden. Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som allerede gjøres på skolen sammen med dyktige kollegaer. Ansgarskolen er for mange en ennå uoppdaget perle, både når det gjelder sitt innhold og sin vakre beliggenhet på Hånes. 
 
Hvilket «supplement» er Ansgar Teologiske Høgskole i Universitets- og høgskolesektoren?
ATH har en viktig rolle i og med at skolen utdanner pastorer og menighetsarbeidere til Misjonsforbundet og andre deler av kristen-Norge. En viktig del av skolens virksomhet er at det utdannes studenter innenfor fagfelt som psykologi, musikk og interkulturelle studier. Studenter som har vært ved AHS lærer å integrere det kristne verdisyn inn i sine ulike utdanninger, noe som forhåpentligvis vil prege dem når de kommer ut i yrkeslivet. 
 
Kunnskapsdepartementet, med statsråden i spissen, har snakket mye om «store og robuste utdanningsinstitusjoner». Hva er styrken ved å være liten?
Styrken er at studentene og elevene blir sett og fulgt opp av lærerne og resten av personalet på en annen måte enn det er mulig på større institusjoner. Studietiden er krevende for mange, og det er en del ensomhet blant studenter. Gode sosiale tiltak både i og utenfor skoletiden sørger forhåpentligvis for at de aller fleste føler seg inkludert i skolemiljøet. Jeg vil spesielt trekke frem studentpastoren og teamet av miljøarbeidere og frivillige som gjør en stor jobb når det gjelder studiemiljø. 
Utfordringen ved å være en liten utdanningsinstitusjon er å sørge for at undervisning og forskning holder høy nok kvalitet, noe Ansgar Teologiske Høgskole har vist er fullt mulig gjennom flere år.Ingunn-Breistein
 
Ingunn og mannen Asbjørn bor på Dvergsnes i Kristiansand og har tre barn sammen. Familien er aktiv i Randesund Misjonskirke. På «privaten» kobler Ingunn gjerne av med lesing og musikk. Hun legger til at gode samtaler med familie og venner alltid er en opptur. 
 
Om få måneder skrives det da et helt nytt kapittel i Ansgarskolens historie.
 
Se Fædrelandsvennens omtale av saken - publisert 24. april 2015
Se Vårt Land's omtale av saken - publisert 24. april 2015
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Ansgarskolen
 
Publisert 28. april 2015, Thorkild Bruhn