Gå til innhold
Informasjon om tilleggslån korona

Lånekassen informerer

Studenter som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Her finner du mer informasjon om tilleggslån korona

Kontaktperson