Gå til innhold
Høyskolen har fått økt sin offentlige støtte med 94,5 % på fire år

I artikkelen Tilskudd til private høgskoler har vokst med 40 prosent på fire år skriver nyhetsavisen Khrono at Ansgar høyskole på fire år har økt sin offentlige støtte med 94,5 prosent.

I artikkelen trekker rektor Ingunn Folkestad Breistein fram at Ansgar høyskole har fått en etterlengtet vekst i offentlig tilskudd de siste årene.

— Høyskolen har før 2018 vært underfinansiert. Høyskolen hadde ikke fått nye studieplasser eller stipendiatstillinger etter overgangen fra privathøyskoleloven til UH-loven i 2005 og frem til og med 2017. Selv om den prosentvise veksten er høy, og viktig for Ansgar, utgjør kronebeløpet kun en svært liten andel av midler tildelt universitets- og høgskolesektoren. For Ansgar høyskoles del er økningen på ca. 15. millioner kroner, understreker Breistein.

Hun trekker fram at veksten i hovedsak kommer gjennom nye studieplasser i psykologi, stipendiatstillinger, vekst i studenttall og høy publiseringsrate per faglig ansatt.

— Ansgar høyskole hadde opprinnelig kun studier i teologi, men har nå også studier i musikk og psykologi. Antall studenter er doblet siden 2008. Det styrker kvaliteten i vår utdanning at vi nå har fått mer midler å drive høyskole for, understreker Breistein.

Les hele Khrono-innlegget her

3as2a5760

Rektor Ingunn Folkestad Breistein