Gå til innhold
Høyskolelektor Torstein Try disputerer fredag 12. mars

Høyskolelektor Torstein Try vil fredag 12. mars forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Transforming Friendships

Christian-Muslim Friendships and Religious Change

 

Digital prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas gjennomføres på Ansgar høyskole og blir digitalt tilgjengelig i Zoom.

Sted:

  • Øvre auditorium - reserverte plasser

Program:

Både prøveforelesning og disputas gjennomføres på engelsk.

Les mer om tilgang til prøveforelesningen og disputasen på VID sine nettsider.

Les pressemeldingen om avhandlingen her (norsk og engelsk)