Gå til innhold
Høyskolelektor Jan Inge Nilsen disputerer tirsdag 11. januar

Høyskolelektor Jan Inge "Jango" Nilsen vil tirsdag 11. januar forsvare sin avhandling for graden ph.d:

«1-2-3-4-5 På sporet av grooven»

Digital prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas gjennomføres på Universitetet i Agder og blir digitalt tilgjengelig i Zoom.

Sted:

  • UiA, Sal 1, Sigurd Køhns hus – bygg K, Campus Kristiansand - reserverte plasser

Program:

  • Kl. 10:15 Jango holder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kvintoler i pop: Stilistiske utviklingstrekk i groovebasert musikk»
     
  • Kl. 12:00 Jango vil offentlig forsvare sin doktoravhandling: «1-2-3-4-5 På sporet av grooven»

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken. Du får en Zoom-lenke i retur.

Les mer om disputasen, avhandlingen, veiledere, opponenter etc. på UiA sine nettsider.