Gå til innhold
Høyskolelektor Jan Inge Nilsen disputerer tirsdag 11. januar

Høyskolelektor Jan Inge Nilsen disputerer tirsdag 11. januar

Høyskolelektor Jan Inge "Jango" Nilsen vil tirsdag 11. januar forsvare sin avhandling for graden ph.d:

«1-2-3-4-5 På sporet av grooven»

Digital prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas gjennomføres på Universitetet i Agder og blir digitalt tilgjengelig i Zoom.

Sted:

  • UiA, Sal 1, Sigurd Køhns hus – bygg K, Campus Kristiansand - reserverte plasser

Program:

  • Kl. 10:15 Jango holder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kvintoler i pop: Stilistiske utviklingstrekk i groovebasert musikk»
     
  • Kl. 12:00 Jango vil offentlig forsvare sin doktoravhandling: «1-2-3-4-5 På sporet av grooven»

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken. Du får en Zoom-lenke i retur.

Les mer om disputasen, avhandlingen, veiledere, opponenter etc. på UiA sine nettsider.