Gå til innhold
Øvingsrom musikk

Høyskolens musikkseksjon gleder seg over å tilby musikkstudentene sine en splitter ny lydtett øvingsfløy som inneholder to bandrom, tre øverom og et trommerom.

I tillegg disponerer musikkstudentene ett bandrom, samt 4 øvingsrom.

Du som er musikkstudent ved høyskolen kan booke deg inn enten ved å bruke QR-koden utenfor rommet, eller ved å klikke på aktuell rom i oversikten nedenfor.

Løp og øv!

 1. Booking av rom skjer via SuperSaaS, QR kode finnes på utsiden av hvert øvingsrom/studio som har booking mulighet. Det er kun tillatt å booke inntil 3 timer sammenhengende øving pr. person/ band. 
 2. Musikkstudenter har førsteprioritet på øvingsrommene.
 3. Pianoer i klasserom kan brukes til øving etter skoletid, eller når rommet ellers er ledig.
 4. Alle vinduer/dører må være lukket under øving.
 5. Alt utstyr som flyttes ut av sine respektive rom, skal flyttes tilbake igjen umiddelbart etter bruk, og kobles opp klart til bruk.  
 6. Utstyr kan kun lånes med utenfor skolens lokaler etter avtale med utstyrsansvarlig, og må kvitteres ut og inn.
 7. Utstyr som er med på arrangementer utenfor skolen (konserter, turneer o.l.), skal ryddes på plass umiddelbart etter hjemkomst (og senest kl. 12 neste virkedag).
 8. Det er ikke tillatt å ha utstyr stående i gangene.
 9. Det er ikke tillatt å ha personlig utstyr stående i gangene eller i øvingsrom, med mindre dette er avtalt og avklart med driftsansvarlig eller utstyrsansvarlig for hvert enkelt tilfelle.
 10. Personer utenfra kan kun benytte rommene sammen med studenter på skolen. Studentene er da ansvarlig for skolens utstyr og at skolens regler blir fulgt.
 11. Rydd opp etter dere! (sett stoler og pulter tilbake på plass, ta med kopper o.l., rydd søppel osv.)
 12. Alle feil, mangler, behov for reparasjon og lignende meldes utstyrsansvarlig, Trond Tellefsen.
 1. Aulaen skal i minst mulig grad brukes til øving. Derfor er det kun tillatt med øving knyttet opp mot
  • morgensamlingene
  • timeplanlagt undervisning
  • behov for lydsjekk i forbindelse med huskonserter og eksamene

   All annen øving skal foregå i skolens øvrige øvingsrom.
 2. Booking og bruk av aula må skrives inn i SUPERSAAS med fullt navn og telefonnummer. Timeplanlagt undervisning, morgensamlinger, arrangementer og evt. utleie til eksterne leietakere vil ha høyere prioritet enn booking av aula til øving.
 3. Det er ikke tillatt å oppbevare private instrumenter og utstyr i aulaen, uten etter avtale.
 4. Aulaen skal til enhver tid være i operativ stand, og det er ikke lov å koble om på basisoppsettet som beskrives ved miksepulten og frem ved scenekanten. Ved mislighold av dette vil Aula vurderes stengt for bruk utenom undervisningstidene.

nye_instrumentrom-6

Kontaktperson