Gå til innhold
Historisk disputas på Ansgarskolen

For første gang ble en disputas gjennomført på Ansgarskolens campus – digitalt overført til Universitetet i Oslo. Det ble en gledens dag preget av helhjertet engasjement.

Hildegunn Marie Tønnessen Seip disputerte mandag 14. september i psykologi. Flere års utforskning av å vokse opp med flere kulturer fikk denne dagen et verdig punktum.

På grunn av koronasituasjonen var selve disputasen heldigital, og foregikk på Zoom, med opponentene i Bergen, Bedfordshire (England) og Oslo. Kandidaten valgte da å samle veiledere, kolleger, samarbeidspartnere, venner og familie som tilhørere i Ansgarskolens øvre auditorium, så hele dagen utspilte seg på campus.

Hildegunn ga tydelig uttrykk for at det var et privilegium å få drøfte resultatet av arbeid over lang tid med så kloke opponenter. Både førsteopponent David Sam (UiB) og andreopponent Ravi Kohli (University of Bedfordshire) kom med grundige og engasjerte spørsmål og innspill. Kohli utfordret blant annet til å ta opp livsviktige spørsmål om strukturell rasisme og #blacklivesmatter. Hildegunn Seip svarte på oppfordringen både under prøveforelesningen og disputasen. Et helhjertet, felles engasjement preget samtalen.

Senere på kvelden ble anledningen også feiret med en flott festmiddag i Ansgarskolens nye kantine, med internasjonal mat, laget av ulike restauranter og cateringfirmaer som alle har flyktningebakgrunn. Etter behørig feiring med taler og stev, flerstemt sang og dans, takket doktoranden for en strålende dag. Hun går videre med en sterk motivasjon til å fortsette med det som andreopponenten så poetisk kalte «å gjøre livets støy til musikk».

hildegunn_disputas00004
Rektor Ingunn F. Breistein gleder seg sammen med Hildegunn
 
hildegunn_disputas00005
Hildegunn gratuleres av forskningsleder ved Ansgar høyskole, Marie Strand Skånland
 

Les mer om PhD-arbeidet: Danser seg sterkere i forskjellsfellesskapet

https://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2020/Seip/presse.html