Gå til innhold
Publisert fagartikkel og lærebokstipend

Publisert fagartikkel og lærebokstipend

Hildegunn Marie T. Seip har publisert fagartikkel og mottatt lærebokstipend

Studiekoordinator psykologi / førsteamanuensis, Hildegunn Marie Tønnessen har i forbindelse med sitt doktorarbeid publisert en fagartikkel. Den handler om det flerkulturelle musikkprosjektet Fargespill, og hva det å delta der betyr for barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Publisert i 2022:

  • Seip, Hildegunn Marie Tønnessen: Growing together in a creative community: The power of participation in an arts project with young migrants. Community Psychology in Global Perspective 2022 ;Volum 8.(1) s. 41-59 

Artikkelen i sin helhet finner du her.
 
hildegunnseip2020-fotolarsv-3-lite
 
Tønnessen fikk i desember 2021 tildelt et lærebokstipend og jobber for tiden med boken som har fått tittelen: Mellom oss: Interkulturell kommunikasjon i krig og kjærlighet (i prosjektbeskrivelsen var arbeidstittelen: I teori og praksis).
Informasjon fra Fagbokforlaget: 
 
  • Hildegunn Marie Tønnessen Seip mottar støtte for å skrive en innføring i interkulturell kommunikasjon. Hildegunn er førsteamanuensis og studiekoordinator i psykologi ved Ansgar Høyskole i Kristiansand. Hun har undervist og forsket på feltet i mer enn ti år, og har publisert en rekke bokkapitler, vitenskapelige artikler, kronikker og debattinnlegg. 

  • Om prosjektet: Boken tilbyr en innføring til feltet interkulturell kommunikasjon. Seip går til psykologi, sosialantropologi, sosiologi, fredsstudier og kommunikasjon for å hente perspektiver, og viser hvordan de sentrale grunnlagsproblemene på feltet best kan forstås når man studerer disse ved hjelp av teorier og forskningsbasert kunnskap. Hun tar hele tiden utgangspunkt i faktiske, praktiske utfordringer og muligheter, og har blikk for både etiske og eksistensielle spørsmål. Boken har en unik tverrfaglig tilnærming, noe som gjør den velegnet å gå til når man skal studere de sammensatte utfordringer som globalisering og de mange geopolitiske endringer i nyere tid har skapt. På tverrfaglig grunnlag får leseren utforske feltet interkulturell kommunikasjon og se det i sammenheng med praktiske utfordringer og muligheter.  

Artikkelforfatter