Gå til innhold
'Gudstjeneste a la carte' - Ansgarbidrag i ny bok om liturgireformen i Den norske kirke

"Gudstjeneste a la carte" - Ansgarbidrag i ny bok om liturgireformen i Den norske kirke

Gudstjeneste a la carteanne-h.-balsnes

Anne Haugland Balsnes (bildet), førsteamanuensis i musikk og forskningsleder ved Ansgarskolen, har ledet en forskningsgruppe som på oppdrag av Kirkerådet har undersøkt gudstjenestereformen i Den norske kirke. I gruppen har det vært med forskere fra Menighetsfakultetet, Norges Musikkhøgskole, Kifo (Institutt for kirke-, religions-, og livssynsforskning), Universitetet i Bergen, Teologisk fakultet/UiO, Høgskolen i Buskerud/Vestfold og NTNU. I forrige uke ble resultatene av undersøkelsen presentert på pressekonferanse hos Verbum med  boka Gudstjeneste a la carte: Liturgireformen i Den norske kirke som Balsnes har vært redaktør for. Boka retter seg mot alle som er interessert i gudstjenestelivet i Den norske kirke, og tar opp en rekke temaer som aktualiseres gjennom reformen, som reformprosessen, demokratisering, dåpsliturgi, liturgisk musikk, syndsbekjennelsen, involvering, presterollen, ny tekstbok, ny salmebok m.m.
 
Mer informasjon om eller bestilling av boken finner du her.
Publisert 6. oktober, Thorkild Bruhn