Gå til innhold
Vi gratulerer Hege Beckmann med gjennomført doktorgrad innenfor musikk!

Vi gratulerer Hege Beckmann med gjennomført doktorgrad innenfor musikk!

Fredag 14. november forsvarte Hege Bjørnestøl Beckmann sin doktoravhandling “Den livsviktige musikken. En kvalitativ undersøkelse om ungdom, musikk og helse” ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

Temaet i Beckmanns studie er ungdoms bruk av musikk som helseressurs. Hennes analyse viser at ungdom har et svært bevisst forhold til musikken de hører på. I helsefremmende arbeid er man opptatt av hvilke aktiviteter som kan påvirke helse og livskvalitet. Hensikten med Beckmanns studie er å synliggjøre hvordan ungdoms musikkbruk kan inngå som en ressurs for å forebygge og fremme opplevelse av helse, en selvvalgt strategi som ungdommene bruker i møte med livets mange utfordringer. Studien viser hvordan ungdom bruker musikk som en ressurs på et individuelt plan, på et sosialt plan og på et eksistensielt plan.

Hege Bjørnestøl Beckmann er ansatt ved seksjon for musikk ved Ansgar Teologiske Høgskole, og er den første phd-kandidaten fra AHS som gjennomfører en doktorgrad innenfor musikk. Prosjektet har pågått siden 2009, og har vært et samarbeid mellom AHS og Sørlandet sykehus HS/ ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse. 

Selve disputasen ble gjennomført i to avdelinger. Beckmann hadde først en prøveforelesning som ble gjennomført på en imponerende måte. Deretter hadde hun en samtale med sine to opponenter, som hver på sin måte stilte spørsmål og bidro til en god diskusjon og samtale rundt sentrale deler i avhandlingen. I salen satt både familie, venner, kolleger, veiledere og faglig ansatte ved NMH, som alle fikk oppleve en kandidat som på en overbevisende og trygg måte forsvarte sin avhandling.

Vi gratulerer Hege Bjørnestøl Beckmann med en vel gjennomført disputas!